polska: Rekolekcje duchowieństwa dekanatu krakowskiego

Rekolekcje duchowieństwa dekanatu krakowskiego

Dasza Antosiuk, 22 kwietnia 2016

W dniach 16-17 kwietnia w krakowskiej cerkwi odbyły się rekolekcje wielkopostne duchowieństwa i wiernych dekanatu krakowskiego diecezji łódzko-poznańskiej. Nabożeństwom przewodniczył ordynariusz diecezji – arcybiskup Szymon w asyście duchownych z Sosnowca, Częstochowy, Radomia i miejscowego proboszcza.

W sobotę o godz. 15.00 sprawowany był sakrament chorych (Soborowanije). Punktualnie o godzinie 17.00 Władyka Szymon zwrócił się do zebranych w krakowskiej cerkwi duchownych i wiernych ze słowami arcypasterskiego pouczenia i przeczytał modlitwy przygotowujące do sakramentu spowiedzi. Następnie rozpoczęło się całonocne czuwanie, które odprawiał arcybiskup w asyście ojca Tomasza Rubczewskiego. W trakcie nabożeństwa przybyli duchowni sprawowali sakrament pokajania (spowiedzi).

W niedzielny poranek ponownie zebraliśmy się w naszej cerkwi na uroczystej św. Liturgii. W drzwiach świątyni witali arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego Szymona krakowscy parafianie. Dzieci wierszami i kwiatami, Rada Parafialna chlebem i solą, prosząc wraz ze swoim proboszczem o arcypasterskie modlitwy i błogosławieństwo. W trakcie Liturgii śpiewały dwa krakowskie chóry - dorosły i dziecięcy. Należy podkreślić, że jest to pierwszy w historii naszej parafii chór składający się wyłącznie z dzieci uczęszczających na religię przy krakowskiej parafii. Do sakramentu Eucharystii przystąpiło wielu wiernych.

Podczas Liturgii krakowski proboszcz ks. Jarosław Antosiuk został nagrodzony za pracę i zaangażowanie w życie cerkwi palicą (kolejna nagroda po godności protojereja). Rekolekcje zostały zakończone spotkaniem dla parafian przy herbacie z władyką.


Foto: Vira Kosina

za. orthodox.pl