świat: Turcja: Archeolodzy odkryli 1700-letni kościół na dnie jeziora

Turcja: Archeolodzy odkryli 1700-letni kościół na dnie jeziora

Katarzyna Bisz, 12 września 2018

Archeolodzy badający jezioro w Turcji odkryli tam 1700-letni kościół chrześcijański, w którym to prawdopodobnie odbył się I Sobór Powszechny w 325 roku.

Mustafa Şahin, kierownik wydziału archeologii na Uniwersytecie Bursa Uludağ powiedział, że kościół został znaleziony przy użyciu aerofotografii. Kościół znajduje się pod jeziorem İznik, w pobliżu miasta İznik, które wcześniej było znane jako Nicea.

- Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem zdjęcia jeziora, byłem bardzo zaskoczony, widząc wyraźnie strukturę kościoła - powiedział Mustafa Şahin - Przeprowadzałem badania terenowe w İzniku od 2006 r. i nie spodziewałem się odkrycia tak wspaniałego obiektu.

Według Live Science trzęsienie ziemi w 740 r. zniszczyło kościół, którego pozostałości znajdują się teraz na głębokości około 3 metrów i około 50 metrów od brzegu jeziora. Nurkowie odkryli groby w kościele i znaleźli w nich monety z okresu panowania cesarzy rzymskich: Walensa (364-378 r.) i Walentyniana II (375-392 r.).

Archeolodzy twierdzą, że właśnie w tym kościele odbył się I Sobór Powszechny, który potępił arianizm, sformułował chrześcijańskie wyznanie wiary i potwierdził dogmat o Bóstwie Chrystusa.

Istnieją przypuszczenia, że kościół mógł być zbudowany na pogańskiej świątyni. Mustafa Şahin ma nadzieję, że kościół uzyska status chronionego przez rząd, jako podwodne muzeum archeologiczne.

Na podstawie: christianheadlines.com
Fot. Aleksander Wasyluk za: orthphoto.net