Patriarchat Moskiewski o decyzji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego

Piotr Awksentiuk, 08 września 2018

W związku z komunikatem opublikowanym przez Generalny Sekretariat Świętego Synodu Patriarchatu Ekumenicznego z dnia 7 września 2018r. i wyznaczeniem na stanowisko Egzarchów Patriarchatu Konstantynopola w Kijowie dwóch hierarchów z wyżej wymienionego Kościoła lokalnego (arcybiskupa Pamfilionu Daniela (USA) oraz biskupa Edmonton Hilariona (Kanada)), Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyraża dezaprobatę i ubolewa nad powyższym postanowieniem, uważając je za niekanoniczne.

Zdaniem Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, decyzje podjęte przez Patriarchat Ekumeniczny bez uprzedniego porozumienia z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem oraz Metropolitą Kijowskim i całej Ukrainy Onufrym rażąco naruszają następujące postanowienia Soborów: 2 kanon II Soboru Powszechnego, 20 kanon Soboru in Trullo, 13 kanon Soboru Antiocheńskiego, 3, 11 i 12 kanony Soboru w Sardyce. Zgodnie z wyżej wymienionymi kanonami, biskup jednego Kościoła lokalnego nie może bez uprzedniej zgody ingerować w życie wewnętrzne drugiego Kościoła lokalnego. Postanowienie z dn. 7 września 2018 r. stoi w opozycji do wcześniejszych zapewnień Patriarchatu Konstantynopola oraz deklaracji Jego Świętobliwości Patriarchy Bartłomieja, który wielokrotnie zaznaczał, że jedyną kanoniczną głową Kościoła Prawosławnego na Ukrainie jest Metropolita Onufry.

Decyzja Patriarchatu Konstantynopola o rozpatrzeniu kwestii nadania autokefalii prawosławnym wyznawcom Ukrainy, została przyjęta bez woli episkopatu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, który jednoznacznie poparł zachowanie dotychczasowego statusu. Uzasadniając swoją ingerencję w sprawy innego Kościoła lokalnego, Patriarcha Konstantynopola fałszywie interpretuje fakty historyczne, w rzeczywistości owego prawa do ingerencji nie posiada oraz nigdy nie posiadał.

Takie działania psują relacje między obydwoma Kościołami, tworząc realne zagrożenie dla całego Prawosławnego świata. Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oświadcza, że wszelka odpowiedzialność za te niekanoniczne działania spada osobiście na Patriarchę Bartłomieja, oraz na osoby, które takie poczynania popierają. Odpowiedź Patriarchatu Moskiewskiego na te zabiegi nastąpi wkrótce.

Na podstawie: www.patriarchia.ru