Posiedzenie Wyższej Rady Kościoła w Moskwie

Piotr Awksentiuk, 08 września 2018

Dnia 7 września 2018 roku, w sali Wyższej Rady Kościoła przy Katedralnym Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, Jego Świętobliwość Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Cyryl przewodniczył spotkaniu Wyższej Rady Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W swym wstępnym słowie skierowanym do zgromadzonych, Jego Świętobliwość zwrócił szczególną uwagę na współczesne dylematy młodych ludzi, poszukujących wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudnych, życiowych problemów nie w Kościele, a w dających pozorne poczucie bezpieczeństwa grupach subkulturowych. Na zakończenie swego przemówienia Patriarcha zaapelował nie tylko do zebranych, ale również do całego kleru o jeszcze większą, szczerą i otwartą współpracę z młodzieżą. Problem w relacjach między parafiami a młodymi parafianami nie był jedyną kwestią omawianą na posiedzeniu. W trakcie obrad poruszono również zagadnienie edukacji i wykształcenia teologicznego przyszłych duchownych. Referat na temat prac dyplomowych w szkołach teologicznych wygłosił przewodniczący Komitetu Szkoleniowego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego ks. Maksym Kozłow.

Na podstawie: www.pravoslavie.ru