polska: Warsztaty pieśni wielkopostnych z Tatianą Sopiłką

Warsztaty pieśni wielkopostnych z Tatianą Sopiłką

Julita Charytoniuk, 21 kwietnia 2016

Tematem warsztatów, które odbyły się w dniach 9-10 kwietnia 2016r., w Akademii Supraskiej, były pieśni śpiewane w okresie Wielkiego Postu. Uczestnicy poznali przede wszystkim utwory pochodzących z tradycji ludowej z Podlasia oraz z różnych regionów Ukrainy. W trakcie warsztatów śpiewano również kanoniczne pieśni wielkopostne wywodzące się z tradycji cerkiewnej. W ramach zajęć, prócz nauki pieśni, odbywała się praca nad techniką oddechu, prawidłową emisją, elementami wymowy, rytmem i frazowaniem. W zajęciach brało udział 14 osób. Na zakończenie zaprezentowały one wspólnie wielkiepostne pieśni podczas krótkiego koncertu.

Warsztaty poprowadziła Tatiana Sopiłka – etnomuzykolog, pedagog i wokalistka. Absolwentka i wieloletni pracownik naukowy Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Jest członkinią powstałego w 1979 roku ukraińskiego zespołu „Drewo”, skupiającego wykonawców i badaczy muzyki tradycyjnej, a także założycielem i liderem warszawskiego zespołu „Dziczka”. Od początku lat 90. jeździ po wsiach Ukrainy, zbierając oryginalne archaiczne pieśni, a także obrzędy i rytuały. Owoce tych poszukiwań są publikowane w artykułach naukowych oraz na płytach wydawanych w Kijowie. Od kilku lat prowadzi badania muzyki tradycyjnej Podlasia, w szczególności prawosławnych pieśni religijnych kanonicznych i paraliturgicznych. Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty tradycyjnego śpiewu ukraińskiego w różnych miastach Polski i zagranicą.


fot. za: akademiasupraska.pl