Spotkanie Hierarchów Ekumenicznego Tronu i Świętego Synodu w Konstantynopolu

Piotr Sterlingow, 04 września 2018

W poniedziałek, 3 września w godzinach wieczornych zakończyło się trzydniowe spotkanie Hierarchów Ekumenicznego Tronu, które miało miejsce w cerkwi Świętej Trójcy w Konstantynopolu.

Podczas spotkania, które rozpoczęło się przemówieniem JŚ Patriarchy Bartłomieja, poruszone zostały tematy dotyczące Patriarchatu Ekumenicznego oraz całego Prawosławia.

Ekumeniczny Patriarcha w swoim przemówieniu podkreślił, że służebna i eschatologiczna tożsamość Cerkwi są dzisiaj zagrożone nie tylko sekularyzacją, ale również zamkniętością i introwersją pewnej duchowości, która zakrada się do Cerkwi.

W innym punkcie JŚ powiedział: Trudzimy się dla jedności i dobrobytu Prawosławia i dla wspólnego cerkiewnego świadectwa. Z odwagą spotykamy się ze współczesnym światem, w którym Cerkiew żyje i daje swoje świadectwo. Patriarchat Ekumeniczny ma obowiązek przypominać wszystkim o powszechności i globalności Cerkwi w duchu pojednania i pokonywania niezgodności oraz służąc jedności Cerkwi. Patriarcha zacytował również słowa Metropolity Pergamonu Jana: W świecie, który przychodzi, Cerkiew nie może dawać świadectwa, będąc podzieloną na kawałki, ale "jednymi ustami i jednym sercem”.

Warto również dodać, że przed rozpoczęciem spotkania w Konstantynopolu miały miejsce trzydniowe obrady Świętego Synodu, podczas którego zapadła historyczna decyzja dająca możliwość zawierania drugiego związku małżeńskiego duchownym, których żony zmarły lub od nich odeszły. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywał miejscowy biskup, a błogosławieństwo na zawarcie drugiego związku będzie dawał Święty Synod.


Na podstawie: fanarion.blogspot.com
Fot.: fanarion.blogspot.com