Spotkanie patriarchów w Konstantynopolu

Piotr Sterlingow, 03 września 2018

W piątek, 31 sierpnia patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl w asyście metropolity Hilariona i kilku duchownych z Patriarchatu Moskiewskiego przybył na Fanar, w celu przeprowadzenia z patriarchą konstantynopolitańskim Bartłomiejem rozmów dotyczących sytuacji dzisiejszego Prawosławia.

Patriarcha Cyryl po przybyciu do siedziby patriarchatu i wizycie w patriarszej katedrze został przyjęty przez Jego Świątobliwość w Sali Tronowej. Na oficjalnej części spotkania byli obecni wszyscy członkowie Świętego Synodu Patriarchatu Konstantynopolitańskiego oraz biskupi, którzy przybyli na Fanar, aby wziąć udział w Zebraniu Hierarchów Ekumenicznego Tronu podczas święta rozpoczęcia indyktu (1 września).

Jego Świątobliwość ciepło przywitał patriarchę Cyryla. Podczas słowa powitalnego wspomniał o ojcach duchowych obu patriarchów - metropolicie Chalcedonu Melitonie i metropolicie Leningradu Nikodemie, a następnie o wszystkich, którzy pracowali nad bilateralnymi relacjami obu Cerkwi oraz relacjami międzyprawosławnymi. Podkreślił również wagę dialogu jako sposobu posłanego przez Boga dla przezwyciężania pojawiających się wyzwań. Patriarcha Cyryl, odpowiadając, przyznał, że ma wiele dobrych wspomnień związanych z Królową Miast oraz współpracą z Jego Świątobliwością Bartłomiejem.

Kolejnym punktem spotkania była prywatna rozmowa obu zwierzchników w biurze patriarchy Bartłomieja. W rozmowie wzięli również udział metropolita wołokołamski Hilarion oraz metropolita Francji Emmanuel. Po zakończeniu dwugodzinnej rozmowy patriarcha Cyryl wyruszył w drogę powrotną do Moskwy.

Na podstawie
www.patriarchate.org
Zdjęcia
patriarchia.ru