polska: Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Narewskiego

Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Narewskiego

ks. Marek Wasilewski, 20 kwietnia 2016

14 kwietnia 2016 roku w parafii Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza w Tyniewiczach Dużych, odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu narewskiego.

Około godziny 8 rano zebrało się duchowieństwo, aby przystąpić do sakramentu spowiedzi, po czym rozpoczęła się Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Liturgii przewodniczył dziekan okręgu narewskiego, ks.mitrat Bazyli Roszczenko w asyście duchowieństwa tegoż dekanatu. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prot. Bogumił Korniluk, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. Duchowny przybliżył wiernym istotę sakramentu spowiedzi i podkreślił jak ważną rolę odgrywa ów sakrament w życiu każdego chrześcijanina. Po zakończeniu Liturgii zostały przeczytane dziękczynne modlitwy.

Po nabożeństwie w domu parafialnym rozpoczęła się konferencja dekanalna. Referat o istocie wiary wygłosił ks. Sławomir Troc, proboszcz parafii w Puchłach. Nastepnie odbyła się żywa dyskusja na temat współczesnej wiary. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą.

przez: www.orthodox.pl