świat: Seminarium nt. współpracy pomiędzy Cerkwią, państwem i władzami lokalnymi w Ruse (Bułgaria)

Seminarium nt. współpracy pomiędzy Cerkwią, państwem i władzami lokalnymi w Ruse (Bułgaria)

Dominika Kovačević, 19 kwietnia 2016

W dniach 15-16 kwietnia w Ruse (jedno z pięciu największych miast Bułgarii) odbyło się seminarium pt. Współpraca pomiędzy władzami lokalnymi i państwowymi w zakresie edukacji religijnej. Dobre praktyki i perspektywy. Forum zorganizowała diecezja Ruse, portal prawosławny Dveri oraz Wojewódzki Inspektorat Edukacji.

Seminarium otworzył metropolita Ruse Naum. W swojej przemowie podkreślił, iż miasto i jego okolice są dobrym przykładem właściwej współpracy wymienionych w tytule konferencji podmiotów, bowiem istnieje tu 65 klas lekcji religii prawosławnej, w której uczy się 967 uczniów (o bułgarskim systemie edukacji religijnej pisaliśmy tutaj).

Następnie odczytano list patriarchy bułgarskiego Neofita – hierarcha zaznaczył, iż Ruse było jednym z pierwszych miast, w którym do szkół wprowadzono przedmiot religii prawosławnej.

Po tym przedstawiono uczestnikom przesłanie Ministerstwa Edukacji, w którym stwierdzono, iż m. in. nauczanie religii buduje pewien niewidzialny drogowskaz w sumieniach młodych ludzi, który kieruje ich wolą i działaniami ku ludzkim cnotom i wartościom obywatelskim. Nauczanie religii pełni ważną rolę w formowaniu moralnych i pełnych inicjatywy osobowości, a także szanujących prawo, innych ludzi oraz własną kulturę, język i wiarę.

W ramach tego wstępu głos zabrał jeszcze burmistrz Ruse, a potem rozpoczęto cykl paneli, wykładów i warsztatów, które trwały dwa dni; prelegentami, jak i słuchaczami byli duchowni, nauczyciele oraz przedstawiciele władz państwowych i lokalnych z różnych bułgarskich miast, czyli nie tylko Ruse, lecz również Sofii, Burgas czy Warny. W piątkowy wieczór, z racji wigilii Soboty Akatystu, wszyscy modlili się na nabożeństwie z czytaniem Akatystu Zwiastowania Bogurodzicy w soborze Świętej Trójcy.

Na podstawie: dveri.bg