Rekolekcje duchowieństwa w Kalnikowie

ks. Bazyli Zabrocki, 19 kwietnia 2016

15 kwietnia w cerkwi Zaśnięcia NMP w Kalnikowie duchowieństwo dekanatu przemyskiego, diecezji przemysko-nowosądeckiej przystąpiło do sakramentu spowiedzi. Świętej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył biskup gorlicki Paisjusz. Homilię wygłosił spowiednik dekanatu  ihumen Pafnucy (Jakimiuk), podkreślając potrzebę jak najczęstszego jednoczenia się z Chrystusem poprzez spowiedź i Świętą Eucharystię.

Na zakończenie Liturgii bp Paisjusz pozdrowił licznie zebranych wiernych i duchowieństwo z przystąpieniem do Sakramentów, życząc odnowienia poprzez pokorę, post i modlitwę duchowych oraz cielesnych sił w drodze do Święta Świąt Paschy Chrystusowej oraz przezwyciężania wszelkich sił zła prawdą wiary Chrystusowej i świadectwem o niej poprzez czynne uczestnictwo w życiu Cerkwi.

Następnie w imieniu duchowieństwa dziekan okręgu przemyskiego, ks. mitrat Bazyli Zabrocki podziękował biskupowi za możliwość wspólnej modlitwy eucharystycznej. W imieniu wszystkich zebranych życzył mu również wielu sił duchowych i cielesnych w kierowaniu diecezją i zawsze paschalnej radości ze swej posługi na Podkarpaciu.

Foto: ihumen Pafnucy, Elżbieta Zabrocka