polska: Wojnowo: wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego

Wojnowo: wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego

matuszka Agnia, 19 kwietnia 2016

15 kwietnia w Monasterze Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego. Pierwsi duchowni pojawili się już wczesnym rankiem podczas jutrzni, by pomodlić się wraz z siostrami przed sakramentem spowiedzi.

Po porannym nabożeństwie, jutrzni i wielkopostnych czasach, duchowni przystąpili do sakaramentu spowiedzi, której tradycyjnie wysłuchał najstarszy kapłan w dekanacie o. Jerzy Senejko. Następnie, w cerkwi Zaśnięcia NMP rozpoczęto 9 czas, izobrazitielny i Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów pod przewodnictwem biskupa supraskiego Grzegorza. W czasie Liturgii wznoszono dziękczynne modlitwy za zwierzchnika naszej Cerkwi, metropolitę Sawę, który w tym dniu miał urodziny oraz za monaster, który obchodził swój mały jubileusz 21 lat od czasu reaktywacji.

Po nabożeństwie biskup Grzegorz pozdrowił wszystkich duchownych i obecne matuszki, a także siostry z monasteru z okazjii ich małego jubileuszu. Ze słowami wdzięczności za obecność i celebracje św. Liturgii do władyki Grzegorza zwrócił się dziekan olsztyńskiego dekanatu, o. Aleksander Szełomow.

Po nabożeństwie nastąpiła wspólna agapa, po której o. Jarosław Kupryjaniuk, proboszcz parafii w Mrągowie, w krótkim wystąpieniu przedstawił różne tradycje liturgiczne w serbskiej Cerkwi prawosławnej. Temat okazał się bardzo interesujący.

za: wojonowo.net