polska: Sobota Akatystu w gorlickiej cerkwi

Sobota Akatystu w gorlickiej cerkwi

Daniel Dubec, 19 kwietnia 2016

W Sobotę Akatystu w gorlickiej cerkwi wspominano II rocznicę wniesienia kopii cudownej Iwerskiej Ikony Bogurodzicy ze Św. Góry Atos. Ikona ta jest darem Św. Góry Atos dla prawosławnych Łemków w 100. Rocznicę męczeńskiej śmierci Św. Maksyma (2014 r.), jako błogosławieństwo dla tej męczeńskiej ziemi. Ikonę przekazano ze Św. Góry Atos z Monasteru Iwiron na prośbę biskupa gorlickiego Paisjusza dzięki staraniom hieromnicha Gabriela (Krańczuka) z Kielii Burazeri. Po uroczystym wniesieniu ikony do gorlickiej świątyni, dzień Pochwały Bogurodzicy ustanowiono dorocznym świętem na pamiątkę Iwerskiej Ikony na Łemkowszczyźnie.

Tegorocznym uroczystościom przewodniczył biskup gorlicki Paisjusz, któremu asystowali duchowni z dekanatu nowosądeckiego i dziekan sanocki ks. Julian Felenczak z Morochowa. Podczas małego wejścia na Liturgii Władyka nagrodził krzyżami z ozdobami księży ihumena Pafnucego i prot. Andrzeja Grycza – przyznanymi ww. duchownym z okazji Święta Paschy przez Sobór Biskupów PAKP. Po Ewangelii ks. Andrzej Grycz, proboszcz z Bielanki zwrócił się do wiernych ze słowem, w którym przybliżył historię ikony i Monasteru Iwerskiego na Św. Górze Atos. Po Liturgii Świętej przed Iwerską Ikoną Bogurodzicy odprawiony został akatyst.

Na zakończenie biskup Paisjusz podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólne uczestnictwo w tej uczcie wiary ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, Która w swej cudownej ikonie przybyła na Łemkowszczyznę, aby nad nami wszystkimi rozpościerać swój omoforion i wspierać nasz naród swym Matczynym orędownictwem. Wezwał wszystkich do pamięci o tym wielkim cudzie, jakim jest pojawienie się Jej ikony w cerkwi w Gorlicach. Pamiętajmy o tym – wezwał Władyka – i nie zapominajmy o sile Jej modlitwy i wstawiennictwa za nas przed Swym Synem Jezusem Chrystusem!

foto: Daniel Dubec

za: www.orthodox.pl