polska: Odprawa roczna i rekolekcje ordynariatu

Odprawa roczna i rekolekcje ordynariatu

ks. kpt. Łukasz Godun, 19 kwietnia 2016

W dniach 12-13 kwietnia br. w Ciechocinku odbyła się roczna odprawa zadaniowo-rozliczeniowa oraz rekolekcje kadry Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Obu wydarzeniom przewodniczył JE biskup Jerzy (Pańkowski) Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

W toku obrad odprawy zostały omówione istotne kwestie dotyczące zakresu działalności ordynariatu. Ponadto podsumowano miniony rok i postawiono również zadania na nadchodzący czas.

Po odprawie w cerkwi garnizonowej pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku odbyła się wielkopostna jutrznia, podczas której duchowieństwo i pracownicy wojska mogli przystąpić do sakramentu pokuty. Następnego dnia bp Jerzy przewodniczył Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, w czasie której kadra ordynariatu zjednoczyła się przy Ołtarzu Pańskim, przyjmując Eucharystię. Okolicznościowe słowo wygłosił proboszcz parafii wojskowej w Gdańsku ks. ppłk Daniel Popowicz. Podczas św. Liturgii biskup Jerzy podniósł do godności protoprezbitera (protoijereja) ks. Grzegorza Cebulskiego, który decyzją św. Soboru Biskupów PAKP otrzymał tą cerkiewną godność z okazji nadchodzącego święta Paschy, w ramach uznania za dobrą pracę na rzecz Cerkwi.

Pod koniec św. Liturgii odprawiono litanię w intencji zmarłych biskupów, kapelanów wojskowych i poległych żołnierzy.

Modlitewne spotkanie oraz odprawę podsumował ordynariusz, dziękując obecnym za uczestnictwo, zaangażowanie w pracę duszpasterską, gospodarzom za organizację i wszystkim życzył duchowego przeżywania Święta Świąt – Paschy Chrystusowej.


Fot. Marta Łuksza

za: prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl