Z życia Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

Aleksy Mularczyk, 18 kwietnia 2016

W okresie Wielkiego Postu Bractwo św. św. Cyryla i Metodego Koło w Białymstoku zaproponowało pokaz filmu pt. „Monaster w Supraślu - wczoraj i dziś”, którego autorem jest Roman Wasiluk. Obraz powstał dzięki staraniom Monasteru pw. Najświętszej Marii Panny w Supraślu w 2015 roku.

Projekcja trwającego prawie dwie godziny filmu odbyła się dnia 12 kwietnia 2016 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Przybył na nią opiekun duchowy ihumen Sergiusz, który wchodzi w skład braci monasterskiej w Supraślu. Nie mógł niestety pojawić się autor filmu, gdyż w tym momencie realizował kolejny projekt związany z monasterem, tym razem dotyczący fresków.

O czym opowiada film?

Obraz filmowy sięga do najdalszej historii powstania monasteru w Supraślu tj. jego przeprowadzki z Gródka. Następnie mówi o organizacji życia monastycznego w nowym miejscu, rozkwicie monasteru pod względem duchowym i jego szerokim oddziaływaniu na znaczny obszar ówczesnej Rzeczypospolitej. Przechodzi historycznie poprzez okres zniewolenia unickiego, a także rozmaite dzieje na przestrzeni wieków do początku lat 20. XX wieku. W tym okresie nowa polska władza administracyjna nie widzi potrzeby istnienia monasteru, przynajmniej w układzie prawosławnym.

Następuje kolejny ciężki okres przywracania więzi z Cerkwią prawosławną poprzez tworzenie życia parafialnego i jego umacnianie. Odbywa się to z wielkimi trudnościami, a kolejnym ciosem jest wysadzenie Cerkwi NMP w okresie II wojny światowej. Społeczność prawosławna skupiona w parafii supraskiej trwa do 1984 roku, a proboszczami w tym okresie są o. Aleksy Mularczyk i o. Aleksander Makal. We wspomnianym 1984 r. staraniem obecnego JE Metropolity Sawy udaje się odzyskać terytorium monasterskie i rozpocząć fizyczną jego odbudowę.

Film wskazuje także na inne elementy niepodzielnie związane z monasterem, jak chociażby piśmiennictwo, czy też śpiew – zwłaszcza w transkrypcji Irmologionu Supraskiego.

Więcej na ten temat na stronie Bractwa.