polska: Liturgiczne zakończenie roku szkolnego w brackiej szkole i wręczenie Orderów Świętych Braci Sołuńskich

Liturgiczne zakończenie roku szkolnego w brackiej szkole i wręczenie Orderów Świętych Braci Sołuńskich

Bractwo świętych Cyryla i Metodego, 24 czerwca 2018

21 czerwca w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego odprawiona została uroczysta Boska Liturgia wieńcząca rok szkolny. Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i przede wszystkim uczniowe zebrali się wspólnie by podziękować Bogu za rok ciężkiej i wytężonej pracy.

Nabożeństwo sprawowali: o. prot. Andrzej Misiejuk, o. prot. Włodzimierz Misijuk, o. prot. Michał Czykwin – opiekun duchowy szkoły oraz o. diakon Piotr Makal. Chórem szkolnym dyrygowała Ala Kamieńska.

Na zakończenie przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik oraz wiceprzewodniczący ZG Jan Smyk wręczyli Srebrne Ordery Świętych Braci Sołuńskich o. prot. Andrzejowi Misiejukowi z matuszką Anną oraz Katarzynie Popławskiej, a o. Michał Czykwin otrzymał specjalne podziękowania za opiekę duszpasterską od uczniów.

Nagrodzeni orderami od lat wspierają działalność Bractwa. O. Andrzej z matuszką, będąc jednocześnie rodzicami uczniów naszej szkoły, czynnie angażują się w jej życie, a kierowany przez matuszkę Annę zespół „Stebło” reprezentuje Bractwo w kraju i za granicą zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Redaktor Katarzyna Popławska znana jest wszystkim śledzącym wydarzenia związane z Cerkwią w telewizji. Zarząd Główny postanowił podziękować jej za wieloletnią pracę i otwartość.

Nagrodzonym wszyscy zebrani zaśpiewali gromkie Aksios!

za: bractwocim.pl