świat: Zakończenie konferencji o mediach i duszpasterstwie

Zakończenie konferencji o mediach i duszpasterstwie

Jarosław Charkiewicz, 23 czerwca 2018

21 czerwca br. zakończyła się II Międzynarodowa Konferencja Mediów Cyfrowych i Prawosławnego Duszpasterstwa „Woda żywa”, która odbywała się w Prawosławnej Akademii Krety w Grecji od 18 czerwca. Brali w niej udział biskupi, duchowni i świeccy – osoby zajmujące się różnymi aspektami związków Cerkwi z mediami elektronicznymi. Wśród uczestników spotkania było wiele osób na co dzień prowadzący znane prawosławne portale internetowe w Grecji, Rosji, Rumunii czy USA. Nie zabrakło znanych teologów i znawców mediów.

Wykłady panelowe i sesje tematyczne kończyły się interesującymi dyskusjami i konkluzjami o niezbędności rozwijania obecności i aktywności poszczególnych Cerkwi prawosławnych, ich wiernych i Cerkwi w całości w przestrzeni mediów cyfrowych. Stwierdzono, że Cerkiew bardziej zdecydowanie i szerzej niż dotychczas powinna korzystać z nowych technik umożliwiających dotarcie do wiernych, by tym samym również z wykorzystaniem mediów pomagać wiernych w poznawaniu Boga i prowadzić ludzi do zbawienia. Jednocześnie wszyscy zgodnie podkreślali, że pełnia życia liturgicznego i sakramentalnego Cerkwi możliwa jest i zawsze będzie możliwa jedynie w życiu realnym, a nie przestrzeni wirtualnej.

Każdy roboczy dzień konferencji poprzedzała św. Liturgia celebrowana w pobliskim Monasterze Ikony Matki Bożej „Gonia” przez starca Efrema, ihumena monasteru Watoped na Świętej Górze Atos.

Wymiernym rezultatem konferencji było powołanie do życia organizacji o nazwie Międzynarodowe Stowarzyszenie Mediów Cyfrowych i Prawosławnego Duszpasterstwa, którego członkami-założycielami zostali wszyscy dotychczasowi uczestnicy obecnej konferencji i tej, odbywającej się przed trzema laty. Zadaniem tej organizacji ma być przede wszystkim praktyczne wcielanie w życie idei i wniosków płynących ze spotkania.

Zakończenia i podsumowania konferencji dokonał metropolita Amfilochiusz –gospodarz Diecezji Kissamos i Selion, na terenie której ona obradowała. Poza przedstawieniem merytorycznych wniosków hierarcha podkreślał zaangażowanie w organizację spotkania Nikolaosowi Gourarosowi, kierującemu Instytutem Świętego Maksyma Greka i portalem internetowym www.pemptousia.gr. Dziękował też w szczególności obecnemu podczas zamknięcia konferencji sponsorowi z Rosji, za wniesienie przez niego „istotnego wkładu” w przeprowadzenie spotkania. Wyraził również wdzięczność za gościnność kierującemu Prawosławną Akademią Krety Konstantinosowi Zorbasowi.

Przed kończącymi konferencję: prelekcją najnowszego filmu o starcu Józefie, odnowicielu życia monastycznego w monasterze Watoped i kolacją, głos zabrał główny sponsor spotkania oraz starzec Efrem. Ihumen watopedzki m.in. wyraził nadzieję, że kolejna, trzecia konferencja medialno-duszpasterska odbędzie się za dwa lata również na Krecie.

Reprezentantami Cerkwi prawosławnej na konferencji byli: Aleksander Wasyluk – prezes stowarzyszenia OrthNet i Jarosław Charkiewicz – sekretarz Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Fot: autor

Za: orthodox.pl