polska: Delegacja Bractwa na Athosie

Delegacja Bractwa na Athosie

www.bractwocim.pl, 20 czerwca 2018

W dniach 15-19 czerwca na św. Górze Athos przebywała delegacja Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Bazyli Piwnik, o. diakon Piotr Makal oraz Marcin Abijski odwiedzili przede wszystkim monaster Ksenofontos, z którego w przyszłym roku przybyć mają do Polski relikwie św. wielkiego męczennika Jerzego. Przełożony monasteru – ihumen Aleksy – ciepło wypowiedział się o inicjatywie Bractwa, podkreślając jej wymiar duchowy i misyjny. Spotkanie z o. Aleksym było spotkaniem z autentycznym athoskim monastycyzmem i duchowością. Jest on jednym z najbardziej szanowanych hagioryckich mnichów, nieustannie zapraszanym na wykłady, prelekcje i spotkania.

W czasie pobytu delegacji monaster Ksenofontos przeżywał wydarzenie wyjątkowe. Jeden z braci – pochodzący z Finlandii hierodiakon Damaskinos – przyjął postrzyżyny wielkiej schimy. Była to ogromna radość dla całej Góry Athos, bowiem kolejny człowiek przyjął „drugi chrzest”, wyrzekając się świata doczesnego i wstępując do zastępów anielskich. Na postrzyżyny przybył zaprzyjaźniony z monasterem Ksenofontos przełożony monasteru Pantokratora. W czasie Boskiej Liturgii, niezwykle świątecznej i uroczystej, wyjątkowo zabrzmiał hymn „Jelicy wo Christa krestistiesia”, podkreślając tym samym symboliczny związek postrzyżyn z chrztem. Liturgię śpiewem uświetnili prof. Ioannis Liakos – protopsalta katedry św. Grzegorza Palamasa w Salonikach oraz Marcin Abijski. Po uroczystościach wszyscy zebrali się w reprezentacyjnej sali monasteru, gdzie złożono życzenia nowemu mnichowi oraz oficjalnie podziękowano naszej delegacji, z przewodniczącym Stowarzyszenia – Bazylim Piwnikiem na czele.

Oprócz przystanku obowiązkowego – Kielii św. Mikołaja „Burazery”, gdzie od lat mieszka i trudzi się duchowo Polak – o. Gabriel, delegacja odwiedziła także Kinot Góry Athos (organ zarządzający Republiką Mnichów), gdzie w czasie kurtuazyjnego spotkania przedstawiono Protowi o. Stefanowi (przewodniczącemu tego organu) plany Stowarzyszenia dotyczące pielgrzymki relikwii św. Jerzego.

Ostatnim punktem wizyty był zaprzyjaźniony monaster Simonos Petras, z którego w 2014 r. przybyły do Polski relikwie św. rów. ap. Marii Magdaleny. Delegację przyjął przełożony monasteru o. Elizeusz wraz z dziekanem o. Gerwazym. Wspominali oni bardzo ciepło wizytę w Polsce, przekazując pozdrowienia i błogosławieństwo Świętej Góry dla wszystkich wiernych w Polsce.

Za: www.bractwocim.pl