Rekolekcje Wielkopostne Dekanatu Kleszczelowskiego

00 0000

Dnia 14 kwietnia 2016 roku w parafii p.w. św. Barbary w Milejczycach miały miejsce rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu Kleszczele. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył wieloletni, zasłużony dziekan, ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski. Do Sakramentu „Priczastija” przystąpili wszyscy duchowni, wierni, a także dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Milejczycach. To przede wszystkim do nich w swoim słowie zwrócił się z pouczeniem wygłoszonym w języku polskim katecheta a jednocześnie proboszcz parafii w Rogaczach, ks. prot. Mirosław Awksietijuk. Mówił on o przebaczeniu, czystości sumienia, duchowej „wiośnie”, jaką zapewnia okres Wielkiego Postu. Podkreślił również znaczenie Eucharystii na drodze do osiągnięcia zbawienia.

Liturgię, swym cudownym śpiewem, upiększyło trio w składzie ks. prot. Mikołaj Białomyzy, ks.prot. Paweł Nikitiuk, ks. diakon Łukasz Bartoszuk.

Następnie odczytano modlitwy dziękczynne po przyjęciu Świętej Eucharystii. Na zakończenie ks. dziekan Mikołaj Kiełbaszewski pozdrowił wszystkich zebranych, życzył wytrwałości do końca Wielkiego Postu, podkreślił znaczenie wiary w Boga. Swoją uwagę skupił również na swoistej „licytacji” Abrahama z Bogiem, by pokazać, że wierność przykazaniom, jakie Bóg przekazał ludziom, prowadzi do świętości i zbawienia.


za: www.orthphodox.pl