Trzy nowe metropolie w Cerkwi albańskiej

Dominika Kovačević, 17 kwietnia 2016

W dniach 11-12 kwietnia miał miejsce sobór Cerkwi albańskiej, w którym uczestniczyli wszyscy jej hierarchowie oraz przedstawiciele kleru i świeckich. Postanowiono na nim m.in. powołać do życia trzy metropolie.

Dotychczas w ramach Cerkwi funkcjonowały cztery metropolie: Tirany (którą kieruje arcybiskup – zwierzchnik całego tego Kościoła lokalnego), Beratu, Korcy i Gjirokastry.

Tytularna diecezja Amantii stała się metropolią, a jej ordynariuszem został biskup Natanael (Stergiou), podniesiony do rangi metropolity.

Z metropolii Tirany wydzielono metropolię Elbasanu, a na jej ordynariusza wybrano dotychczasowego biskupa Kruj Antoniego (Merdaniego), którego tytuł podniesiono do rangi metropolity.

Z metropolii Beratu wydzielono metropolię Apolloni i Fier, a jej ordynariuszem mianowano dotychczasowego biskupa Apolloni Mikołaja (Hyka), podniesionego do rangi metropolity.

Intronizacja metropolity Mikołaja miała miejsce w Sobotę Akatystu, 16 kwietnia, w soborze św. Jerzego w Fier.
Krótki reportaż video z tego wydarzenia.

Prawosławie wyznaje co najmniej 20% Albańczyków, jednakże Cerkiew boryka się z różnorakimi przeszkodami i niesprawiedliwym traktowaniem ze strony władz.

Na podstawie: dveri.bg