Bułgaria: miliony euro z unijnych funduszy na remonty wiejskich cerkwi

Dominika Kovačević, 17 kwietnia 2016

W ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich krajom członkowskim przyznawane są fundusze na utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. W Bułgarii z tego programu korzystają również wiejskie cerkwie – takich wspólnot często nie stać na remont świątyni.

Od 9 maja do 3 czerwca br. będą przyjmowane zgłoszenia na dotacje o łącznej wartości 25 milionów euro. Cały zaś program pomocy cerkwiom na bułgarskiej wsi będzie trwał do 2020 roku, i obejmuje on kwotę 40 milionów euro.

Na początku lutego Święty Synod Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej zabronił swym podmiotom udziału w programie ze względu na różnice niektórych warunków unijnych ze statutem Kościoła bułgarskiego. Ostatecznie udało się jednak te różnice zniwelować, m. in. poprzez wprowadzenie obowiązkowej akceptacji rady diecezjalnej konkretnych obiektów do udziału w programie.

Na podstawie: dveri.bg