Pielgrzymka hajnowskich uczniów do Poczajowa

Agnieszka Sawczuk, 18 kwietnia 2018

W dniach 9-12 kwietnia br., z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, odbyła się autokarowa pielgrzymka uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego do Poczajowa na Ukrainie. Opiekę nad pielgrzymującą grupą sprawowali: ks. Andrzej Busłowski, wicedyrektor szkoły pani Nina Łukasik oraz pani Lilla Busłowska.

O godz. 22.00, po pożegnaniu się z rodzicami oraz trzykrotnym odśpiewaniu modlitwy "Christos Woskresie",  grupa wyruszyła w drogę spod Hajnowskiego Domu Kultury.

Około godziny 10.00 pielgrzymi dotarli do Krzemieńca - miasta Juliusza Słowackiego, następnie podrużujący udali się do małej miejscowości Onyszkowcy, gdzie najodważniejsi zanurzyli się w Istoczniku - źródle św. Anny.

W Ławrze Poczajowskiej hajnowianie uczestniczyli w porannych oraz wieczornych nabożeństwach, podczas których mieli oni możliwość przyłożyć się i ucałować Poczajowską ikonę Bogurodzicy, ślad stopki Matki Bożej odbitej na skale, relikwie św. Hioba oraz św. Amfiłochiusza, a także wejść do pieczary św. Hioba. Grupa odwiedziła również cmentarz monasterski, gdzie zanoszono modlitwy przy grobie św. Amfiłochiusza. Pielgrzymka zwiedziła również skit św. Ducha. W wolnym czasie dziewczyny pomagały przy przygotowywaniu posiłków w kuchni monasterskiej.

Pielgrzymi powrócili do Hajnówki w czwartek po godz. 23.00.

Wszyscy miło wspominają ten wyjazd. Pełni wrażeń i wzbogaceni duchowo oczekują na następny!

Fot. Aleksandra Busłowska