Modlitewne Spotkanie Maturzystów na Św. Górze Grabarce

Ksenia Andrejuk, 14 kwietnia 2016

W dniach 25-27 marca 2016 roku w Monasterze Św. Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce, odbyło się Modlitewne Spotkanie Maturzystów, organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział blisko 250 osób z całej Polski.

To 3-dniowe spotkanie daje możliwość szczególnego skupienia się na modlitwie, wyciszenia i przygotowania duchowego do najważniejszego egzaminu w życiu młodych ludzi. W tym przedmaturalnym okresie, gdzie mają mało czasu na wszystko uzyskują możliwość odprężenia się i zwolnienia tego szalonego tempa. Dzięki temu otrzymują również duchowe wsparcie, wiarę i większą nadzieję na pomyślne zdanie matury.

Spotkanie rozpoczęły nabożeństwa wieczorne, po których odbyło się spotkanie z ojcem Pawłem Szwedem, opiekunem Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, oraz opiekunami duchowymi. Podczas spotkania ojcowie udzielali odpowiedzi na nurtujące pytania maturzystów.

W sobotę, po Świętej Liturgii i wspólnym śniadaniu, maturzyści pomagali w pracach na rzecz monasteru. Po południu odbyło się spotkanie z Jego Ekscelencją Grzegorzem, Biskupem Supraskim. Podczas wykładu władyka poruszył temat Świętej Eucharystii. Po wykładzie biskup Grzegorz i obecni duchowni odpowiadali na pytania maturzystów dotyczące Świętej Eucharystii.  Po spotkaniu rozpoczęło się całonocne czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije), podczas którego uczestnicy spotkania mieli możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Nabożeństwa wieczorne zakończyło poświęcenie i ustawienie krzyża w intencji tegorocznych maturzystów. Po wspólnej kolacji odbył się spektakl w wykonaniu teatru Czrevo, podczas którego zostały odczytane fragmenty śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej oraz wspomnienia ludzi dotyczące pacyfikacji wsi Podlasia zamieszkałych przez ludność białoruską.

Zarząd Centralny BMP w Polsce pragnie złożyć serdeczne podziękowania biskupowi Grzegorzowi za Jego obecność, modlitwę i duchowe wsparcie, ihumenii Hermionie wraz z siostrami za ciepłe przyjęcie i umożliwienie pobytu na Świętej Górze, duchowieństwu za duchowe przygotowanie do sakramentów spowiedzi i Eucharystii, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szerszeniach za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń szkolnych, wszystkim młodym ludziom, którzy swoim zaangażowaniem i pracą wsparli organizatorów spotkania.

fot. Justyna Iwaniuk​