Akt wandalizmu w Samborzu

ks. Igor Habura, 16 lutego 2016

W nocy z 5 na 6 lutego br. miał miejsce bardzo nieprzyjemny incydent. Nowopowstająca cerkiew pw. św. Paraskiewy w Samborzu została obrzucona cegłami w skutek czego wybite zostało jedno z okien oraz uszkodzono pokrycie dachu. Było to już drugie takie zdarzenie od początku budowy nowej prawosławnej świątyni w tym mieście. Poprzednie miało miejsce 11 października, wówczas uszkodzona została część ogrodzenia wokół placu budowy.

Parafia prawosławna w Samborzu swoją historią sięga 1952 r. kiedy to proboszcz parafii w Jeleniej Górze i administrator parafii w Malczycach ks. prot. Stefan Biegun poinformował metropolitę Makarego, że we wsi Samborz i w sąsiednich miejscowościach w wyniku przesiedleń ludności podczas Akcji Wisła mieszka dość duża liczba Łemków. Ze względu na znaczną odległość od najbliższej świątyni społeczność ta nie mogła regularnie uczestniczyć w nabożeństwach. Od tamtej pory rozpoczęto starania o znalezienie miejsca i uzyskanie pozwolenia władz na odprawianie nabożeństw.

Po wielu latach prawosławni mieszkańcy Samborza podjęli trud wybudowania nowej świątyni. W sobotę 12 września Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jeremiasz, dokonał aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w nowo powstającej Cerkwi w Samborzu.

Więcej na temat parafii w Samborzu można przeczytać na stronie cerkiew-samborz.pl.