Rekolekcje duchowieństwa w Mielniku

diakon Denis Rusnak, 13 kwietnia 2016

W piątek 8 kwietnia w Mielniku odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu siemiatyckiego. Liturgii uprzednio poświęconych Darów przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Biskup Siemiatycki. W nabożeństwie uczestniczyli również wierni parafii mielnickiej, którzy przystąpili w tym dniu do spowiedzi i Eucharystii.

W swoim słowie biskup Jerzy podkreślił wielkie znaczenie spowiedzi i pokuty w życiu każdego chrześcijanina, a szczególnie kapłana, którego życie nie jest możliwe bez spowiedzi. Zaznaczył, że kapłan spowiadając wiernych bierze na siebie odpowiedzialność za spowiadającego się oraz przyjmuje cały ciężar jego grzechów oraz pokuty. Władyka wezwał do wykorzystania okresu Wielkiego Postu dla częstszej spowiedzi i przystąpienia do tego sakramentu jeszcze raz przed Świętą Paschą, aby godnie przygotować się do spotkania z wielką tajemnicą Zmartwychwstania Chrystusa.

Liturgia uprzednio poświęconych Darów sprawowana przez biskupa Jerzego w asyście duchowieństwa dekanatu siemiatyckiego w Mielniku była ważnym wydarzeniem duchowym dla wszystkich obecnych w świątyni wiernych.