polska: Rekolekcje wielkopostne w Supraślu

Rekolekcje wielkopostne w Supraślu

Halina Borowik, 28 marca 2018

18 marca 2018 r. w Supraskim Męskim Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy i św. Jana Teologa odbyły się rekolekcje Stowarzyszenia Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Koła nr 1 w Białymstoku.

Wczesnym rankiem, przed Świętą Liturgią, do monasterskiej cerkwi św. Jana Teologa przybyli członkowie bractwa. W modlitwie , chyląc czoła przed świętymi ikonami, zebrani prosili siebie nawzajem o przebaczenie win, aby następnie wziąć udział w świętym sakramencie spowiedzi (tainstwie pokajanija).

Świętą Liturgię uroczyście celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, Biskup Supraski. Do wiernych z pouczającym słowem zwrócił się o. hieromnich Sergiusz, który jest opiekunem duchownym bractwa. W głoszonej nauce dokładnie wyjaśnił wszystkim wiernym istotę spowiedzi i grzechu, ich znaczenie i nieodzowność w naszym życiu, a w szczególności w okresie Wielkiego Postu. O.hieromnich Sergiusz zwrócił szczególną uwagę na aspekt pokajania cytując św. Jana Klimaka - nie będziemy sądzeni przez Boga za to, że nie czyniliśmy cudów czy nie wygłaszaliśmy proroctw, ale za to, że nie opłakiwaliśmy swoich grzechów. W modlitewnym nastroju monasterskiej służby mnichów i niezwykłego śpiewu chóru został udzielony sakrament Świętej Eucharystii.

Po Świętej Liturgii wszyscy udali się do monasterskiej jadalni na wspólny posiłek, który pobłogosławił biskup Andrzej. W przemiłej atmosferze radości Bożej i gościnności władyki spożywano obiad przygotowany przez siostry z bractwa z Supraśla. Był to niezwykły dzień rekolekcji wielkopostnych, albowiem władyka razem ze wszystkimi usiadł do stołu. Władyka Andrzej wyjaśnił doniosłe znaczenie postu hartujące osobowość człowieka. Post to okres przygotowujący do różnych życiowych sytuacji, wstrzemięźliwości, głodu, choroby i przysposabiający do podjęcia odpowiedzialnych decyzji w życiu. Przypominał także, że słowo post w języku greckim znaczy wstrzemięźliwość w stosunku do pokarmów oraz określa czas trwania we wstrzemięźliwości . W języku rosyjskim zaś post dodatkowo określa dostojną posadę, urząd czy też stanowisko.

Wszystkim zebranym a w szczególności władyce Andrzejowi pięknie podziękował za te niezwykłe rekolekcje przewodniczący bractwa Mikołaj Nazaruk. Biskup Andrzej uroczyście wręczył poszczególnym bratczykom legitymacje bractwa.

Po dziękczynnych modlitwach zebrani poprosili władykę o błogosławieństwo. Wszyscy udali się wraz z opiekunem duchownym bractwa do cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy, gdzie o. hieromnich Sergiusz opowiadał o etapach prac rekonstrukcyjnych. Radości i podziwu nie było końca, gdyż już w kopule cerkwi widniały cudowne freski, a podłoga była ułożona pięknym białym marmurem we wzory. Wspominając rok 1983, kiedy m.in. bractwo młodzieżowe rozbierało szczątki zburzonej pięknej świątyni, zebrani podziwiali jak cerkiew znów w cudowny sposób powraca do dawnej świetności, dzięki Bogu i ofiarności ludzi.

Fot: o. hieromnich Sergiusz