WIADOMOSCI.CERKIEW.PLBiałostockie eliminacje Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

Białostockie eliminacje Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

Barbara Uścinowicz, 27 marca 2018

26 marca 2018 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbył się etap rejonowy (Diecezji Białostocko Gdańskiej) XXII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. W konkursie wzięło udział 35 uczniów z 14 szkół pod opieką 13 nauczycieli religii. Komisja w składzie: ks. Andrzej Sacharczuk, protod. Aleksander Łysynkiewicz i protod. Michał Ostapczuk podkreślała wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczestników. Zadaniem każdego ucznia było przeczytanie wylosowanych tekstów oraz przetłumaczenie pojedynczych słów z modlitw. Z etapu rejonowego awansowało 27 uczniów.

Następny etap – centralny odbędzie się 16 kwietnia 2018 o godz. 10.00 w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Fot. Jarosław Charkiewicz