polska: Rekolekcje duchowieństwa we Wrocławiu

Rekolekcje duchowieństwa we Wrocławiu

ks. Mariusz Synak, 25 marca 2018

Wrocławska katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy stała się 16 marca miejscem dorocznych rekolekcji kleru Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Rozpoczęto je jutrznią za zmarłych, w czasie której duchowni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Dzień pierwszy zakończył się krótkim zebraniem organizacyjnym i wieczornym posiłkiem w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach domu arcybiskupiego. Na spotkaniu władyka Jerzy poruszył kilka bieżących spraw diecezjalnych i przedstawił plany na najbliższą przyszłość.

W sobotni ranek, 17 marca, celebrowano Świętą Liturgię, którą odprawił Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy – ordynariusz wrocławsko-szczeciński w asyście zebranych duchownych. W słowie skierowanym do zebranych władyka Jerzy podkreślił konieczność przeżywania własnej grzeszności: „Kapłan powinien być mistrzem pokajania. Niedosyt pokajania, tęsknota za nim i stałe poczucie własnej grzeszności powinno towarzyszyć kapłanowi stale, a zwłaszcza przed przystąpieniem do celebracji Św. Liturgii […] Drugi wymiar rekolekcji (prócz możliwości spowiedzi) to wymiar wspólnotowy. Wśród apostołów wybuchały spory, podobna pokusa dotyka duchownych. Spotkanie eucharystyczne to wyraz najdoskonalszego sposobu wyrażania jedności – nie tylko między kapłanami, ale i wszystkimi ludźmi. Łącząc się z Chrystusem eucharystycznie łączymy się z każdym człowiekiem”. Władyka wskazując na konieczność ciągłości stanu pokajania zachęcił również do zgłębiania pism św. św. Ojców - ascetów.

Liturgia z uczestnictwem duchowieństwa diecezji stała się dobrą okazją do postrzyżyn lektorskich Dawida Dubeca (parafia w Szczecinie) i nagrodzenia w imieniu św. Soboru krzyżem z ozdobami ks. Andrzeja Dudry (parafia w Zielonej Górze) oraz nagrodami diecezjalnymi (kamiławkami) trójki duchownych: ks. Mariusza Kiślaka, dyrektora Domu Opieki w Cieplicach i zarazem proboszcza wałbrzyskiej parafii, ks. Jarosława Szmajdy (Gorzów Wielkopolski) oraz ks. Igora Habury, proboszcza parafii w Samborzu.

Wrocławski ordynariusz podpisał również kilka nowych antymensionów (cs. antyminsów), które mają zastąpić starsze, wymagające wymiany, a używane dotychczas w niektórych parafiach.

Fot. Gabriel Masalski