Kijów: nieprzerwane czytanie psalmów o pokój na Ukrainie

Dominika Kovačević, 11 kwietnia 2016

W Kijowskiej Akademii Duchowej od 20 marca, czyli od początku drugiego tygodnia Wielkiego Postu, rozpoczęto całodobowe czytanie psałterza w intencji pokoju na Ukrainie. Jedynymi dniami bez tej praktyki są soboty i niedziele ze względu na szczególne nabożeństwa. Po każdej katyzmie (sekwencja składająca się z kilku psalmów, przetykana modlitwami Chwała Ojcu oraz Alleluja, chwała Tobie Boże) są wznoszone specjalne wezwania o pokój w ojczyźnie, o zdrowie dla rannych i zbawienie duszy dla zabitych.

Psalmy w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego przy Akademii czytają seminarzyści, a także wszyscy chętni świeccy, którzy umieją czytać w języku cerkiewno-słowiańskim. Pierwszą katyzmę przeczytał rektor Akademii, metropolita Antoni.

Psałterz będzie czytany aż do Soboty Wskrzeszenia Łazarza – dnia przed Niedzielą Palmową, który choć należy do okresu postnego, nie jest już Wielkim Postem, lecz wprowadzeniem w Wielki Tydzień, do którego czas wielkopostny przygotowuje.

Na podstawie: news.church.ua