Nowość wydawnicza: Modlitwy dla najmłodszych

Jarosław Charkiewicz, 11 kwietnia 2016

Na początku kwietnia tego roku, chociaż jeszcze z ubiegłoroczną datą, ukazała się książeczka Modlitwy dla najmłodszych. Głównym jej pomysłodawcą i wykonawcą jest wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. dr Artur Aleksiejuk.

Książeczka posiada formę modlitewnika dla dzieci, poprzedzonego stosunkowo obszernym wprowadzeniem. O ile, co zrozumiałe, nadrzędną wartość niosą w sobie właśnie modlitwy, to nie sposób kilku pozytywnych słów powiedzieć również na temat wprowadzenia.

Podzielone ono zostało na kilka podrozdziałów, w każdym z których autor dosłownie w kilku-kilkunastu zdaniach przystępnym językiem przybliża podstawowe informacje na temat różnych kwestii związanych z modlitwą, znakiem krzyża, błogosławieństwem oraz zachowaniem się w cerkwi. Warto, by wiadomości na ten temat znali nie tylko najmłodsi, ale również ich rodzice i dziadkowie. Wystarczy przyjrzeć się zachowaniu części wiernych w świątyni, aby przekonać się, że nie wszystko, co z pozoru proste i oczywiste jest takie w rzeczywistości.

Zasadniczą część modlitewnika zajmują teksty modlitw, które paralelnie, w sąsiadujących ze sobą kolumnach, zostały przedstawione w przekładzie na język polski oraz transkrypcji cerkiewnosłowiańskiej. W transkrypcji, co bardzo istotne, zaznaczone zostały te samogłoski, które w poszczególnych słowach należy akcentować. Zostały one podane wytłuszczone i podkreślone (wydaje się, że dla przejrzystości graficznej wystarczyłoby zastosować albo wytłuszczenia, albo podkreślenia). W kilkunastu podrozdziałach tej części modlitewnika znalazło się kilkadziesiąt różnych najważniejszych i najczęściej używanych modlitw. To modlitwy do Osób Świętej Trójcy, Matki Bożej, Anioła Stróża, swojego patrona, Świętego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego czy do niektórych najbardziej czczonych w naszym kraju świętych. Są tu również modlitwy za rodziców i najbliższych, kapłanów, zmarłych, przed i po posiłku, przed rozpoczęciem nauki i po niej, przed przyjęciem Eucharystii i po niej, jak też kilka innych.

Nieco wcześniej, w drugiej części modlitewnika, zaraz po wprowadzeniu, autor zdecydował się, zaprezentować teksty, które nazwał „Podstawą naszej wiary”. Znajdują się tu, zatem, teksty Symbolu Wiary, Dekalog, Przykazania Chrystusowe oraz tzw. Błogosławieństwa.

Z prezentowanego modlitewnika nie sposób nie korzystać z przyjemnością. Sprzyja temu podany w przyjemnej dla oka tonacji dwukolorowy tekst (czarny i brązowy), czytelny skład komputerowy oraz, co wymaga szczególnego podkreślenia, ładne i wykonane w kanonicznym, prawosławnym duchu ilustracje. Książeczkę z przyjemnością bierze się do ręki również z tego powodu, że oprawiona ona została w estetyczną okładkę pokrytą specjalną, miłą w dotyku folią. Praktycznemu zastosowaniu modlitewnika sprzyjają szerokie skrzydełka, które służą za zakładki, oraz kieszonkowy format.

W realizacji pomysłu o. Arturowi pomagało kilka osób, o których również należałoby wspomnieć. To: jego matuszka Elżbieta Aleksiejuk, o. Tomasz Stempa i o. Henryk Paprocki (którzy konsultowali teksty modlitw) oraz Emilia Ciełuszecka, która modlitewnik zilustrowała.

Z przekonaniem i radością zachęcam do nabycia prezentowanej książeczki i jej wnikliwej, codziennej lektury.

____________
Modlitwy dla najmłodszych, wybór, opracowanie i wprowadzenie o. Artur Arkadiusz Aleksiejuk, Ząbki 2015, s. 107.