Protest u wrót Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie

ks. Igor Habura, 25 lutego 2018

25 lutego w Niedzielę Triumfu Ortodoksji w Bazylice Grobu Pańskiego miała miejsce bezprecedensowa akcja protestacyjna zwierzchników kościołów Ziemi Świętej. Hierarchowie wyrazili swój sprzeciw w związku z decyzją władz miasta Jerozolimy dotyczącą bezprawnego ściągnięcia podatku z nieruchomości należących do chrześcijańskich wspólnot w Świętym Mieście, a także przeciw projektowi ustawy, która może dopuścić możliwość konfiskaty cerkiewnego mienia oraz ziemi.

O godz. 12.30 wrota prowadzące do Bazyliki Grobu Pańskiego zostały zamknięte i u zamkniętych drzwi zwierzchnicy kościołów – Patriarcha Świętego Miasta Jerozolimy i całej Palestyny Teofil III, kustosz Ziemi Świętej Francesco Patton i Ormiański Patriarcha Jerozolimy arcybiskup Nurhan Manugian ogłosili manifest, w którym napisali:

„My zwierzchnicy kościołów odpowiedzialnych za Bazylikę Grobu Pańskiego i jej status quo, zarządzający wieloma świątyniami w Jerozolimie – Grecki Patriarchat Prawosławny, Kustodia Ziemi Świętej i Ormiański Patriarchat - z wielką uwagą przyglądamy się systematycznej kampanii wymierzonej w kościoły i chrześcijańskie wspólnoty w Ziemi Świętej, która to okazuje się być brutalnym naruszeniem istniejącego status quo.

Ostatnimi czasy ta systematyczna i znieważająca kampania przeszła na nowy, bezprecedensowy poziom, gdyż władze miasta Jerozolima wydały skandaliczne zawiadomienia o konfiskatach cerkiewnych aktywów, własności i bankowych kont na rzecz spłaty nałożonych kar i długów związanych z bezprawnie orzeczonymi podatkami. Ten krok przeczy historycznemu statusowi kościołów w Ziemi Świętej i ich relacji z władzą państwową.

Czyny te naruszają istniejące umowy i międzynarodowe zobowiązania gwarantujące prawa i przywileje kościołów i okazują się być próbą osłabienia chrześcijańskiej obecności w Jerozolimie. Największymi ofiarami tych działań okazują się być biedne rodziny, które pozostaną bez środków do życia oraz dzieci, które nie będą mogły chodzić do szkół.

Systematyczna kampania ukierunkowana na walkę z kościołami osiągnęła apogeum, gdyż w obecnym czasie przygotowuje się dyskryminujący i rasistowski projekt ustawy, który wycelowany jest wyłącznie w chrześcijańskie wspólnoty Ziemi Świętej. Ten oburzający projekt miał być zatwierdzony dzisiaj na spotkaniu rady ministrów i jeżeli do tego dojdzie, da on możliwość rekwirowania cerkiewnego mienia. Przypomina to nam wszystkie analogiczne prawa, które były przyjęte przeciw żydom w ciemnych okresach historii Europy. Ten systematyczny i bezprecedensowy atak na chrześcijan brutalnie narusza fundamentalne, suwerenne prawa i niszczy delikatną strukturę relacji między chrześcijańską wspólnotą, a władzami funkcjonujących w przeciągu dziesięcioleci. Dlatego opierając się na oświadczeniu patriarchów i zwierzchników lokalnych kościołów Jerozolimy z 14 stycznia br. i ich poprzednim oświadczeniu z września 2017 r, zdecydowaliśmy się podjąć ten bezprecedensowy krok, jakim jest zamknięcie Bazyliki Grobu Pańskiego.

Oświadczenie podpisali:
Patriarcha Świętego Miasta Jerozolimy i całej Palestyny Teofil III,
kustosz Ziemi Świętej Francesco Patton,
Ormiański Patriarcha Jerozolimy arcybiskup Nurhan Manugian”

Historycznie kościoły na terytorium państwa Izrael nie były obciążone podatkami: to prawo funkcjonowało jeszcze przed powstaniem państwa Izrael i było pisemnie zatwierdzone podczas Brytyjskiego Mandatu w Ziemi Świętej (1922-1948). Izrael na początku swej państwowości zaakceptował istniejący stan rzeczy, jednakże głównie w latach 2003 – 2006 na drodze prawnej tworzył obostrzenia polityki podatkowej. Kościołom udało się jednak zablokować wprowadzenie w życie tych ustaw i nie płaciły zaprojektowanych podatków.

W obecnym czasie władze miasta Jerozolimy podjęły kroki mające doprowadzić do ściągnięcia podatków nieotrzymanych w poprzednich latach za wiele obiektów należących do wspólnot chrześcijańskich.

Według oficjalnych danych na dzień dzisiejszy sumaryczne zadłużenie kościołów sięga około 200 milionów dolarów.

5 lutego 2018 roku informacja o przygotowaniach do ściągnięcia podatków była opublikowana na stronie urzędu miasta. Według informacji izraelskiej gazety The Times of Israel, na bankowe konta kościołów zostały nałożone blokady.

14 lutego zwierzchnicy kościołów Jerozolimy wydali oświadczenie, w którym skrytykowali decyzję władz miasta. Ten krok „przeczy wiekowym, historycznym porządkom w relacjach między kościołami w Świętym Mieście Jerozolimie i władzami. Władze państwowe zawsze doceniały i szanowały ogromny wkład chrześcijańskich wspólnot, które zainwestowały miliardy dolarów na budowę szkół, szpitali i domów w Ziemi Świętej, z których wiele przeznaczono dla osób starych i schorowanych. Ogłaszamy, że taka decyzja podważa sakralny charakter Jerozolimy i zagraża możliwościom kościołów, aby realizowały swoją misję na tej ziemi w imieniu swoich wiernych oraz Kościoła Powszechnego. Zwracamy się z apelem do władz miasta o odwołanie swoich decyzji i zabezpieczenie tym samym status quo utwierdzonego świętą historią i dostojeństwem Świętego Miasta Jerozolimy”.


Na podstawie: rusdm.ru 
Zdjęcia za: rusdm.ru