polska: Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne we Wrocławiu

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne we Wrocławiu

oprac. Andrzej Michaluk, 16 lutego 2016

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne to od 14 lat ważne wydarzenie artystyczne na kulturalnej mapie Wrocławia. Tym bardziej w tym roku, kiedy stolica Dolnego Śląska nosi tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury – 2016”. Stowarzyszenie Prawosławne im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła i tym razem nie zawiodło, organizując 10 stycznia 2016 roku Spotkanie Noworoczne. Wzięło w nim udział ok. 400 miłośników kolęd.

Tradycja tych Spotkań jest niezwykła. Jak co roku i tym razem, dzięki uprzejmości Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski odbyło się ono w przepięknej barokowej Auli Leopoldina.

Formuła Spotkań od lat jest niezmienna. Wśród zaproszonych gości byli nie tylko hierarchowie kościołów chrześcijańskich obecnych we Wrocławiu i gminy wyznaniowej żydowskiej, ale także władze państwowe i samorządowe województwa dolnośląskiego i m. Wrocławia, rektorzy wyższych uczelni, konsulowie honorowi różnych państw, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych, ludzie związani z edukacją, kulturą oraz przedstawiciele mniejszości narodowych.

Witając zebranych gości i występujących artystów organizatorka Spotkań Noworocznych pani Lubomiła Rydzanicz, na co dzień przewodnicząca Stowarzyszenia Prawosławnego im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, odniosła się zarówno do tradycji juliańskiej Nowego Roku, jak i szczególnego miejsca, jakim jest Wrocław: …Oby w 2016 roku nie zabrakło szacunku dla drugiego człowieka, bezpieczeństwa i pokoju na świecie, czego życzymy sobie jako wrocławianie i przedstawiciele Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, którą tworzą katolicy, prawosławni, ewangelicy i wyznawcy judaizmu.

Jako pierwszy z hierarchów składał życzenia Gospodarz Spotkań - Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jeremiasz Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński. Były to życzenia spokoju oraz wszelkiej pomyślności dla Miasta i jego mieszkańców w Nowym Roku 2016. Do Jego życzeń dołączyli się: J.E. abp. Józef Kupny Metropolita Wrocławski, J.E. bp Waldemar Pytel Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej Kościoła Luterańskiego, J.M. prof. dr hab. Adam Jezierski Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Adam Grehl, Wiceprezydent Wrocławia. Życzenia noworoczne składane z tej okazji są zawsze pełne ciepła i szczególnej troski o nadchodzącą przyszłość, w którą wchodzimy wraz z nastaniem Nowego Roku.

Koncert kolęd poprowadziła Maria Zawartko. W tym roku dominowały chóry wrocławskie. Dla gości Spotkań obecnych w Auli wiele utworów było całkowicie nieznanych, jak choćby wykonane przez wrocławskich Cantorów kolędy ze zbiorów księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa. Po kolędach w wykonaniu chóru XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, którym dyrygowała Magdalena Lipska wystąpił Chór Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki pod dyrygentem Maciejem Wojciechowskim. Artyści wykonali wiązankę czterech kolęd w tradycji rzymsko-katolickiej i prawosławnej. Jak napisali na swojej stronie internetowej www.wso.wroc.pl: Możliwość uświetnienia tak prestiżowego wydarzenia była dla zespołu ogromnym zaszczytem.

Jako bardzo udany mogą zaliczyć swój występ na Spotkaniu chórzyści Chóru La Tredici Cantante z Gimnazjum Nr 13 we Wrocławiu. Ich dyrygentka Wanda Merwińska od 2001 roku stara się angażować uczniów mających zdolności muzyczne i wokalne do rozwijania swoich pasji. Krótki pobyt młodzieży w gimnazjum powoduje znaczną rotację chórzystów, ale mimo to, prowadzącej chór udało się osiągnąć niemal profesjonalny poziom artystyczny wykonania czterech kolęd: Nad Betlejem w ciemną noc, Szczedryk, Złota Jerozolima i Jezusa narodzonego.

W nowym składzie i z ciekawym repertuarem zobaczyliśmy na koncercie Kameralny Chór Stichos przy Katedrze Prawosławnej we Wrocławiu, którym dyrygowała Anna Andrianow. Subtelne wykonanie kolęd: Skinija złataja, Po wsiomu switu, Oj, Maluśki i Wstawajte bardzo się wszystkim podobało, co nagrodzono burzliwymi oklaskami. Niejako w prezencie otrzymaliśmy znaną kolędę Dobryj weczyr Tobi, który Chór Stichos zaśpiewał razem z Chórem Duchowieństwa Dekanatu Zielonogórskiego i Lubińskiego Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej z dyrygentem Danielem Gałczykiem, Chór wykonał piękne kolędy łemkowskie i polskie, które zachwyciły nawet koneserów tej muzyki. Z bardzo dużym aplauzem goście Spotkania przyjęli również występ Chóru Gaudium Uniwersytetu Wrocławskiego kierowanego przez Alana Urbanka, przy „wzmocnieniu” chórzystami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ekumeniczne Spotkania Noworoczne kończy występ Chóru Synagogi pod Białym Bocianem. Żywiołowość dyrygenta, Stanisława M. Rybarczyka w połączeniu z wyjątkowym profesjonalizmem chórzystów to mieszanka, którą wszyscy zapamiętają na długo.

Fot. Nikodem Mazur