polska: Supraśl: obchody święta Zwiastowania Bogurodzicy

Supraśl: obchody święta Zwiastowania Bogurodzicy

diakon Wiaczesław Perek, 10 kwietnia 2016

W dniu święta Zwiastowania Bogurodzicy, 7 kwietnia, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Soborze pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Monasterze w Supraślu. W Liturgii uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla Włodzimierz (Moskiewski Patriarchat) oraz JE Najprzewielebniejsi Biskupi: Supraski Grzegorz oraz Siemiatycki Jerzy.

Po Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni monasteru, podczas której sprawowane zostało krótkie nabożeństwo żałobne nad grobem ś.p. arcybiskupa Mirona.

W przeddzień święta arcybiskup Jakub, w asyście przybyłych hierarchów oraz duchowieństwa, odprawił w monasterskiej cerkwi pw. św. ap. Jana Teologa uroczyste nabożeństwo całonocnego czuwania.

Po raz pierwszy od wielu lat Boska Liturgia w dniu święta Zwiastowania sprawowana była w cerkwi pod wezwaniem Zwiastowania Bogurodzicy, a możliwe było to dzięki zainstalowaniu ogrzewania podłogowego.

Fot. Jarosław Charkiewicz

za: orthodox.bialystok.pl