Belgrad: przekazanie relikwii św. Ireneusza z Lyonu.

ks. Jarosław Szczur, 18 stycznia 2018

15 stycznia br. w rezydencji patriarchatu serbskiego w Belgradzie miało miejsce uroczyste spotkanie Jego Świętobliwości patriarchy Ireneusza z arcybiskupem lubelskim i chełmskim Ablem.

Celem spotkania było przekazanie cząstki relikwii św. Ireneusza z Lyonu, apologety i wczesnochrześcijańskiego pisarza z II wieku. Inicjatorem wydarzenia był Konstantin Szawiel, współczesny ktitor, kreator wydarzeń religijnych i sponsor renowacji obiektów sakralnych na całym świecie.

W czasie wizyty odczytano oficjalny dokument stwierdzający przekazanie relikwii. Patriarcha Ireneusz wyraził głęboką wdzięczność za niecodzienny dar i błogosławił wszystkich zaangażowanych w realizację zadania. Jego Świętobliwość przekazał szczególne pozdrowienia i słowa braterskiej miłości Kościołowi prawosławnemu w Polsce. Następnie głos zabrał arcybiskup Abel, który podkreślił modlitewną więź łączącą prawosławne narody obu Kościołów.

W audiencji udział wzięli również biskup Baczki Ireneusz, ihumen monasteru Chilandar na św. Górze Athos archimandryta Metody oraz duchowieństwo z Serbii i Polski.

Fot: www.spc.rs