polska: Spotkanie byłych i nowych opiekunów duchowych BMP w Polsce

Spotkanie byłych i nowych opiekunów duchowych BMP w Polsce

Agnieszka Chomiuk, 09 kwietnia 2016

Decyzją Świętego Soboru Biskupów PAKP powołano nowych opiekunów duchowych Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W poniedziałek, 4 kwietnia br. miało miejsce oficjalne podziękowanie byłym już opiekunom – abpowi Jakubowi oraz o. Mikołajowi Ostapczukowi. W spotkaniu uczestniczyli również nowi opiekunowie – bp Grzegorz i o. Paweł Szwed.

W słowie skierowanym do młodzieży władyka Jakub podziękował za wieloletnią, owocną współpracę, przeprosił za wszelkie niedociągnięcia oraz wyraził chęć dalszej pomocy młodzieży. Podkreślił, jak ważne są inicjatywy podejmowane przez Bractwo, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu Cerkwi oraz poznawać własną wiarę. Ponadto przekazał wiele cennych uwag, które w przyszłość usprawnią działalność tej prawosławnej młodzieżowej organizacji. Życzył bratczykom, aby w swoim działaniu pamiętali o modlitwie i uczestnictwie w nabożeństwach dając tym samym przykład innym.

Władyka Grzegorz wyraził natomiast nadzieję, iż przyszła współpraca będzie przebiegać pomyślnie. Obiecał, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom młodzieży i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

Po pamiątkowym zdjęciu miało miejsce spotkanie Zarządu Centralnego BMP w Polsce z nowymi opiekunami. Omówiono na nim bieżące sprawy, m.in. XXXVII Ogólnopolską Paschalną Pielgrzymkę Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę. Po wymianie wzajemnych oczekiwań bp Grzegorz przypomniał zebranym, że Bractwo to nie tylko organizacja. Uczulił, aby nie zapominać o stronie duchowej. Podkreślił, że należy nieustannie walczyć ze swoimi słabościami i dążyć do bycia lepszymi ludźmi.