Wystawa „Chrześcijaństwo Wschodnie..." w Szymbarku

Jarosław Grycz, 08 kwietnia 2016

W dniach od 11 marca do 6 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym „Kasztel w Szymbarku” zorganizowano wystawę fotograficzną „Chrześcijaństwo Wschodnie – Architektura …od Kairu przez Synaj i Ziemię Świętą do Sankt Petersburga” autorstwa Tomasza Pruchnickiego.

Wystawa rozpoczęła się od wernisażu, któremu przewodniczył JE Prawosławny Biskup Gorlicki Paisjusz, duże grono duchowieństwa prawosławnego oraz Chór „Kliros” działający przy Diecezjalnym Ośrodku Kultury Prawosławnej „Elpis”. Licznie przybyli goście na wernisaż wystawy, który odbył się 11 marca o godzinie 17:00 byli zachwyceni pięknem architektury prawosławnej, jak również duchowym przesłaniem wystawy. W swoim wystąpieniu biskup Paisjusz zwrócił się m. in.  do autora ze słowami zachęty do częstszego organizowania podobnych wernisaży przybliżających mieszkańcom naszego regionu bogactwo duchowości kościołów wschodnich – prawosławnego, ormiańskiego i koptyjskiego. Władyka podziękował autorowi za jego apostolskie dzieło i sympatię, którą darzy Cerkiew prawosławną. Goście wernisażu i duchowieństwo stworzyli niezapomnianą atmosferę sakralnej podróży w czasie do miejsc bliskich każdemu chrześcijaninowi.

Wystawa prezentowała zabytki architektury sakralnej wschodniej Europy, Azji i Afryki, nieprzerwanie wiernych chrześcijaństwu w jego wschodniej tradycji od prawie 2000 lat. Ekspozycję rozpoczynały fotografie z kolebki chrześcijaństwa – Jerozolimy, gdzie znajdują się najświętsze miejsca dla wszystkich chrześcijan: Bazylika Grobu Pańskiego, Grób Bogurodzicy w Getsemanii, Góra Syjon i Góra Oliwna z ich kościołami i cerkwiami. Fotografie Góry Mojżesza na Synaju (z prawosławną kaplicą na jej wierzchołku), u stóp której Justynian Wielki wzniósł w 524 r. Monaster Św. Katarzyny – przedstawiają jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymek z całego świata. Na wystawie zaprezentowano fotografie cerkwi i monasterów prawosławnych, cerkwi koptyjskich, a także monumentalnych w swej prostocie i surowości kamiennych cerkwi Armenii i Gruzji. Przykładem jednej z pierwszych form architektury monolitycznej są skalne świątynie i monastery tureckiej Kapadocji datowane na V-VII w n.e. Ważny fragment wystawy zajmowała Republika Mnichów – Św. Góra Athos w Grecji, będąca skarbnicą prawosławnej duchowości i uważana za „układ nerwowy prawosławia”, a także piękne monastery na Meteorach – zawieszone na skałach.

Prezentowany był tutaj najznakomitszy i jeden z najstarszych bułgarskich monasterów w Rile, przez wieki będący ostoją duchowości prawosławnej i kultury bułgarskiej. Monaster posiada wiele relikwii i jest miejscem licznych pielgrzymek.

Poprzez niezwykle bogato polichromowane cerkwie i monastery rumuńskie, szlak wystawy docierał do Kijowsko–Pieczerskiej Ławry, która swym początkiem sięga 1051 r. Przez Krym i Morze Czarne autor wkracza na niezmierzone tereny Rosji, podziwiając i utrwalając piękno cerkiewnych kopuł i ikonostasów Moskwy, Suzdala czy Sankt Petersburga. Uzupełnieniem tej podróży były cerkwie prawosławne na Łotwie, a także w Polsce. Stąd pochodzą m.in. fotogramy ze św. Góry Grabarki, Cerkwi Przemienienia Pańskiego odbudowanej po pożarze w 1990 r. Wystawę zamykały fotogramy Monasteru Męskiego św. Onufrego w Jabłecznej, licznie odwiedzanego przez wierzących ze względu na łaskami słynące ikony św. Onufrego i Bogurodzicy.

Wystawa wpisała się w rozpoczęcie obchodów 90-lecia powrotu Łemków do wiary ojców – Świętego Prawosławia i została zorganizowana przez Autora zdjęć w ścisłej współpracy z biskupem Paisjuszem i ks. Romanem Dubecem – Dyrektorem Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach.

Tomasz Pruchnicki – gorliczanin, fotograf, podróżnik, pasjonat historii. Autor wystaw fotograficznych w kraju i zagranicą. Projektant i inspektor nadzoru budowlanego, także w zakresie zabytków nieruchomych. Fotografuje architekturę, obiekty sakralne. Odwiedził i uwiecznił na fotografiach tereny od Morza Żółtego po jezioro Michigan. Przemierzył Państwo Środka, Azję Środkową, Ziemię Świętą, tereny Pierwszych Gmin Chrześcijańskich w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego z obszarem działalności Cyryla i Metodego. Podziwiał cerkwie Złotego Koła, obiekty Suzdala i Sergijewa Posadu, cerkwie na moskiewskim Kremlu i w Rosji. W swoim dorobku posiada również tysiące fotogramów obiektów architektury od Rzymu przez Francję, Hiszpanię, Portugalię, Europe Zachodnią, Europę Środkowa aż do Kopenhagi. Odwiedził również USA i Kanadę.

Za: www.orthodox.pl