Wizyta bp Atanazego w Rosji

Marta Łuksza, 18 grudnia 2017

W dniach 7-9 grudnia br. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Prawosławny Biskup Łódzki i Poznański przebywał z oficjalną wizytą w Rosji. Wraz z hierarchami rosyjskiej Cerkwi uczestniczył w Katyniu w uroczystościach poświęconych 80. rocznicy męczeńskiej śmierci arcybiskupa smoleńskiego i dorogobuskiego Serafima (Ostroumowa).

8 grudnia w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Katyniu odprawiona została Boska Liturgia, przed rozpoczęciem której powitano relikwie świętych męczenników i wyznawców rosyjskiej Cerkwi. Boskiej Liturgii przewodniczył metropolita smoleński i dorogobuski Izydor w asyście biskupa lubiereckiego Serafina oraz biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, reprezentującego Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Świąteczną homilię wygłosił bp Serafin. Hierarcha opowiedział o życiu i wysiłkach św. abp. Serafina (Ostroumowa), jego ogromnym miłosierdziu, męstwie, wierności Bogu, o jego męczeńskiej śmierci w katyńskim lesie i niedawnej kanonizacji. Słowa biskupa były wezwaniem do wiernych, aby dążyć do naśladowania życia św. Serafina w cnotach, które są wyrazem jego świętości.

W dalszej części nabożeństwa odczytano odezwę metropolity Izydora do wiernych z okazji dnia pamięci św. Serafina: Dzisiaj wspólnie wspominamy nie tylko św. Serafina, ale czcimy pamięć wszystkich męczenników i wyznawców smoleńskich – wszystkich tych, którzy ucierpieli w trudne lata prześladowań ze strony bezbożnych władz – i dali przykład wiernej służby Chrystusowi i Jego Cerkwi. Jak mówi patriarcha Cyryl – głównym skarbem i spadkiem przekazanym nam przez męczenników i wyznawców Ruskiej Cerkwi – jest miłość do Chrystusa i bliźnich, dla których oddali swe dusze. Wezwani jesteśmy do tego, aby naśladować ich przykład w aktywnej miłości do Boga i ludzi. Nasza miłość do tych świętych powinna wyrażać się w zachowaniu żywego świadectwa o ich heroicznych wysiłkach. Niech ten dzień stanie się dla nas wspomnieniem tego, że nasze życie i nasza działalność powinny przynosić tylko pokojowe i budujące plony, że naszym obowiązkiem jest nie dopuścić powtórzenia strasznej tragedii minionego wieku.

Po zakończeniu Św. Liturgii biskupom Serafinowi i Atanazemu wręczono pamiątkowe medale oraz ikony św. Serafina.

Biskup Atanazy, zwracając się ze słowami wdzięczności do metropolity Izydora za wspólną modlitwę i możliwość odwiedzenia umęczonej ziemi katyńskiej w te pamiętne dni, powiedział: jestem zaszczycony i nie czuję się godny stać na tej ziemi ponieważ jestem tylko grzesznym człowiekiem, lecz taka jest wola Boża. Przekazuję Wam ukłon od Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, zwierzchnika naszej Cerkwi, który był w swoim czasie przełożonym Klasztoru Św. Onufrego w Jabłecznej, tak jak i dziś czczony sw. Serafin. Dziękuję za to, że miałem możliwość oddać cześć świętemu, który był i moim poprzednikiem w jabłeczyńskim monasterze. Mam nadzieję, że Bóg pomoże nam, aby oba nasze słowiańskie narody – ruski i polski – miały braterskie kontakty. Tu, w Katyniu, spoczywają ludzie różnych nacji: Polacy, Rosjanie, Białorusini i wiele innych i jest to wyrazem naszych bliskich więzi. U Pana nie ma już Rosjanina, Polaka, Białorusina czy też Chińczyka – po śmierci wszyscy jesteśmy równi. Katyń pokazuje to w szczególny sposób. Tutaj przyjeżdżajmy oddać hołd swoim przodkom z Polski, którzy zginęli tragicznie, wspominamy ich imiona, tysiące imion - mówił biskup Atanazy. Kontynuując swoje słowo prosił metropolitę Izydora o modlitwy za polską Cerkiew i naród.

Następnie wszyscy zebrani udali się na miejsce memoriału "Katyń", gdzie złożyli kwiaty i wieńce oraz zapalili znicze. Na polskiej oraz rosyjskiej części odprawiono krótkie nabożeństwa za dusze zmarłych.

W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i polskich wśród nich: Joanna Strzelczyk - Konsul Polski w Smoleńsku oraz płk Jarosław Nawrotek - Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej.

W dalszej części zapoznano się z ekspozycją poświęconą bohaterstwu męczenników i wyznawców Rosyjskiej Cerkwi. Złożono również kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem św. arcybiskupa Serafina obok cerkwi p.w. Zmarwychwstania Pańskiego.

Biskup Atanazy podczas swojej wizyty odwiedził również miejsce katastrofy samolotu TU-154 pod Smoleńskiem, gdzie wzniósł modlitwy za śp. bp. gen. dywizji Mirona (Chodakowskiego) oraz wszystkich tragicznie zmarłych. Była to pierwsza oficjalna wizyta biskupa Atanazego jako ordynariusza diecezji łódzko - poznańskiej w Rosji oraz na smoleńskiej ziemi.

Fot. Autorka