Rekolekcje duchowieństwa dekanatu nowosądeckiego

ks. prot. Andrzej Grycz, 08 kwietnia 2016

6 kwietnia w Cerkwi Opieki Matki Bożej w Bielance duchowieństwo dekanatu nowosądeckiego diecezji przemysko-nowosądeckiej przystąpiło do sakramentu spowiedzi. Świętej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył biskup gorlicki Paisjusz. Homilię wygłosił spowiednik dekanatu ks. mitrat Jan Antonowicz z Sanoka, który w swym słowie zwrócił uwagę na sens sakramentu spowiedzi w rozumieniu teologii prawosławnej. Na zakończenie władyka Paisjusz pozdrowił licznie zebranych wiernych i duchowieństwo z przystąpieniem do sakramentów spowiedzi i Eucharystii, życząc odnowienia poprzez pokorę duchowych i cielesnych sił w drodze do Święta Świąt. Następnie duchowieństwo pozdrowiło swego arcypasterza z 27. rocznicą złożenia ślubów zakonnych, życząc władyce Bożej pomocy w niesieniu posługi biskupiej.
 
Fot.: ks. prot. Andrzej Grycz

Za: www.ortodox.pl