Wycieczka hajnowskiej młodzieży do Warszawy

Emilia Stepaniuk, 15 lutego 2016

W dniach 1-2 lutego br. w czasie ferii zimowych odbył się dwudniowy wyjazd młodzieży z Bractwa działającego przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce do Warszawy. Wyjazd organizowany był przez parafię Św. Trójcy w Hajnówce.

Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 7.00 wyjazdem spod Hajnowskiego Domu Kultury. Po czterogodzinnej jeździe autokarem uczestnicy dotarli do pierwszego celu, jakim był Stadion Narodowy. Przewodnik oprowadził wszystkich po Stadionie m.in. po lożach, szatniach piłkarzy, trybunach i wiele innych miejsc Stadionu Narodowego. Następnie wycieczka udała się do centrum stolicy przed Pałac Kultury i Nauki i do Galerii Handlowej "Złote Tarasy". Wieczorem wszyscy udali się do Prawosławnego Seminarium Duchownego, gdzie zostali zakwaterowani. Dzień zakończył się kolacją i wieczorną modlitwą.

Kolejnego dnia po porannych modlitwach i śniadaniu młodzież spotkała się z księdzem rektorem Jerzym Tofilukiem, który opowiedział zebranym historię Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Następnie młodzież ponownie udała się na Stadion Narodowy, tym razem by spędzić czas na tamtejszym lodowisku. Po aktywności ruchowej przyszedł czas na zwiedzanie katedry św. Marii Magdaleny. Tam młodzi ludzie poznali historię soboru, ponadto mieli możliwość zobaczyć dolną cerkiew, gdzie znajdują się fragmenty mozaik, które pochodzą ze zburzonego, warszawskiego Soboru św. Aleksandra Newskiego. Następnym punktem była kaplica Św. Cyryla i Metodego znajdująca się w Centrum Kultury Prawosławnej. Bractwowicze z Hajnówki odwiedzili również Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzenie cerkwi Św. Trójcy na Podwalu. Historię tej kapliczki opowiedział zebranym o. Andrzej Baczyński, wspomniał on także o świątyni, która została zburzona w czasie Powstania Warszawskiego. Z wyposażenia poprzedniej cerkwi przetrwała kopia Poczajowskiej Ikony Matki Bożej, znajdująca się obecnie w nowej kaplicy.

Organizatorzy dziękują rektorowi ks. prof. Jerzemu Tofilukowi za gościnność i umożliwienie noclegu w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Wyjazd młodzieży mógł odbyć się dzięki wykonaniu zadania: Organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży –Akcja Zima 2016. Wycieczka autokarowa do Warszawy: Poznajemy stolicę Polski

Fot. Ks. Andrzej Busłowski