Powstał blog dotyczący choroby alkoholowej

Stefan Dmitruk, 08 kwietnia 2016

7 kwietnia 2016 r. uruchomiono blog nieupiwajemajaczasza.wordpress.com. Strona dotyczy problemu choroby alkoholowej omówionej z perspektywy prawosławnej. Blog jest efektem i kontynuacją rozpoczętych w 2006 r. prac z osobami uzależnionymi od alkoholu. Witryna wpisuje się w działalność białostockiego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin „Nepsis” wchodzącego w skład Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „Eleos”. Blog zwraca uwagę na pogłębiający się problem związany z chorobą alkoholową oraz możliwości jej pokonania z punktu widzenia Cerkwi Prawosławnej.

Na stronie zamieszczono informacje dotyczące pomocy udzielanej przez duchownych i organizacje związane z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym, tekst nabożeństwa błagalnego w intencji alkoholików w języku rosyjskim, regułę modlitewną, fragmenty zalecanej przez Cerkiew Ewangelii (język polski, ukraiński, rosyjski, cerkiewnosłowiański [transliteracja]). Opublikowano akatyst (język rosyjski i transliteracja) przed ikoną Bogurodzicy „Kielich Nieupijający” oraz jej historię, a także żywot św. męczennika Bonifacego z Tarsu.

Ważną zakładką prezentowanego blogu jest Czytelnia, w której internauta znajdzie teksty osób doświadczonych przez alkohol - refleksje amerykańskiego kapłana w tłumaczeniu Anny Czerewackiej i anonimowe wyznanie Dorosłego Dziecka Alkoholika. Ks. dr Adam Misijuk - wikariusz parafii pw. św. Jana Klimaka w Warszawie – przeanalizował etapy choroby alkoholowej, a także omówił, na przykładzie powrotu do Ojca syna marnotrawnego, możliwość wydostania się z jej matni. Wśród tekstów jest opis pomocy udzielanej przez rosyjski monaster św. Daniela Słupnika oraz omówienie alkoholizmu z punktu widzenia św. Jana z Kronsztadu.

25 marca/7 kwietnia Cerkiew Prawosławna obchodzi święto Zwiastowania Bogurodzicy i tryumfalnie ogłasza „dobrą wieść o wcieleniu Syna Bożego” całemu światu. Nie każdemu dane jest usłyszeć tak piękną informację. Szczególnie jest utrudniona komunikacja z osobami cierpiącymi w wyniku choroby alkoholowej – zarówno alkoholikami, jak i osobami współuzależnionym. Doświadczając tej choroby można wczuć się w dramat i skomplikowane położenie rodzin.

Autor blogu ma nadzieję, że strona będzie – być może – pierwszym „kołem ratunkowym” alkoholików i osób współuzależnionych, narzędziem w codziennej pracy duszpasterskiej prawosławnych kapłanów oraz pracy terapeutów. Witryna daje możliwość zrozumienia choroby alkoholowej przez wiernych Cerkwi Prawosławnej oraz przedstawicieli innych wyznań.

Więcej o autorze strony: nieupiwajemajaczasza.wordpress.com TUTAJ