Odbyło się kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej

ks. Andrzej Kuźma, 07 kwietnia 2016

W dniu 4 kwietnia 2016 r odbyło się kolejne spotkanie Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Gościem i prelegentem tym razem był archimandryta Tymoteusz (Sawczuk) z monasteru św. Dymitra w Sakach. Wiodącym tematem tegorocznej edycji Wszechnicy jest pojęcie i rola tradycji. Archimandryta Tymoteusz opowiedział o „Życiu eucharystycznym w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi”.

W swoim wystąpieniu o. Tymoteusz zwrócił uwagę na pewne rozbieżności, które istnieją w tradycji przygotowania i przystępowania do Eucharystii w Cerkwiach bałkańskich i Cerkwiach związanych z tradycją ruską. W Cerkwi greckiej, serbskiej i in. nie jest praktykowany zwyczaj każdorazowo przystępowania do sakramentu spowiedzi przed przystępowaniem do Eucharystii. Osoby, które przystępują często do Eucharystii, czynią to za zgodą i z błogosławieństwem swego spowiednika bez spowiadania się. Zawsze jednak przystępowanie do tego sakramentu poprzedzone jest odpowiednim przygotowaniem. Natomiast w tradycji ruskiej przyjęło się, iż wierni każdą Eucharystię poprzedzają spowiedzią. 

Po prelekcji wśród słuchaczy pojawiło się wiele pytań odnośnie do innych praktyk liturgicznych, które są obecne w naszej tradycji, natomiast brak jest ich w innych lokalnych Cerkwiach. Takim przykładem jest stawianie „Golgoty” na środku cerkwi w okresie Wielkiego Postu czy też śpiewanie „Krestnoj Pieśni'' w tymże okresie.

Kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej odbędzie się 10 maja (wtorek) 2016 r. o godz. 18:00. O sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie opowie Souheil Farah, filozof, człowiek dialogu, profesor Uniwersytetu Libańskiego i Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego.
Spotkanie odbędzie się w auli uniwersyteckiej UwB, Plac Uniwersytecki 1.

Fot. Marcin Surynowicz