Informacja o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym: pełnienia obowiązków Zarządzającego Projektem oraz Nadzoru Inwestorskiego na potrzeby pr

Ks. Jan Łukaszuk - Proboszcz Parafii, 21 kwietnia 2017

 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym: pełnienia obowiązków Zarządzającego Projektem oraz Nadzoru Inwestorskiego na potrzeby prawidłowej realizacji przedsięwzięcia zatytułowanego „Remont zabytkowych cerkwi w Uhrusku, Chełmie i Dubience”

pages/informacja.pdf