Informacja o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym: prac remontowo – konserwatorskich w ramach projektu „Remont zabytkowych cerkwi w Uhrusku,

Ks. Jan Łukaszuk - Proboszcz Parafii, 14 kwietnia 2017

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym: prac remontowo – konserwatorskich w ramach projektu „Remont zabytkowych cerkwi w Uhrusku, Chełmie i Dubience”

pages/informacja(1).pdf