Wielkopostna pielgrzymka strażaków

matuszka Agnia, 06 kwietnia 2016

Wczesnym rankiem 1 kwietnia, w piątek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, do monasteru w Wojnowie przybyła niewielka pielgrzymka pracowników straży pożarnej wraz ze swoimi kapelanami - tradycyjnie z ihumenem Sergiuszem Matwiejczukiem i o. Piotrem Borowikiem.

W trakcie Liturgii uprzednio poświęconych Darów pielgrzymi przystąpili do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii. Po skromnym monasterskim posiłku panowie strażacy wraz z kapelanami przystąpili do piłowania i rąbania zakupionego przez siostry opału na zimę, zaś panie pomagały w wiosennych pracach w ogrodzie. Choć czasu było niewiele, to jednak dzięki ofiarnej pracy pielgrzymów wszystko zostało wykonane.

Tego typu inicjatywa stała się już tradycją. Co roku, dzięki zaangażowaniu o. Sergiusza, strażacy, w formie wyjątkowej pielgrzymki, pomagają siostrom w trudnych pracach gospodarskich.

za: wojnowo.net