Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na nadzór inwestorski

Kancelaria Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, 02 marca 2016

 W imieniu Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 lutego 2016r. o cenę na usługę nadzoru inwestorskiego projektu pt. „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji””, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne; oferty otrzymaliśmy od:
- ARCHAIOS Sp. z o.o., ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa; wartość oferty 68 198,58 zł brutto
- JLC. Jacek Laskowski, ul. Romantyczna 2F, 04-885 Warszawa; wartość oferty 78 702, 78 zł brutto
- Usługi Projektowo Kosztorysowe i Nadzoru Budowlanego Leon Pućko, ul. Wysoko 35, 17-300 Siemiatycze; wartość oferty 71 652,42 zł brutto

Dnia 2 marca 2016r. w wyniku porównania ofert Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska wybrała wykonawcę na usługę nadzoru inwestorskiego:
ARCHAIOS Sp. z o.o., ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa