Ogłoszenie o wyborze wykonawcy prac budowlanych zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszow

Prawosławna Parafia pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii P, 11 marca 2016

 W imieniu Prawosławnej Parafii pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 lutego 2016r. o cenę na usługę wykonania prac budowlanych zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie; oferty otrzymaliśmy od:
- Usługi Sprzętowo – Transportowe i Handel Józef Kowalewski, ul. Nowa 21, 22-500 Hrubieszów, wartość oferty 348 815,40 zł brutto;
- Zakład Robót Telekomunikacyjnych „TELENOV” Andrzej Nowak, Terebiń 53, 22-550 Werbkowice, wartość oferty 312 490,70 zł brutto;
- VERA ARTIS Sp. z o.o., ul. Tarninowa 31, 20-781 Lublin; wartość oferty 304 713,85 zł brutto.

Dnia 11 marca 2016r. w wyniku porównania ofert Prawosławna Parafia pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie wybrała wykonawcę na usługę wykonania prac budowlanych zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie:
VERA ARTIS Sp. z o.o., ul. Tarninowa 31, 20-781 Lublin