Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na opracowanie studium wykonalności

Kancelaria Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, 11 grudnia 2015

 W imieniu Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie z dnia 30 listopada 2015r. o cenę na usługę opracowania studium wykonalności pt. „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji””, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne; oferty otrzymaliśmy od:
-Wyspiański Consulting, ul. Ametystowa 20/6, 20-577 Lublin; wartość oferty 19 188,00 zł brutto;
- Fundacja Dialog Narodów, ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin; wartość oferty 18 450,00 zł brutto;
- EURO-DIRECT CONSULTING, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok. 21A, 20-538 Lublin; wartość oferty 24 108,00 zł.

Dnia 11 grudnia 2015r. w wyniku porównania ofert Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska wybrała wykonawcę na usługę opracowania studium wykonalności:
Fundacja Dialog Narodów, ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin.