Spotkanie Prawosławnej Młodzieży Beneluksu

Maciej Owsiejczuk, 02 listopada 2017

W dniach 27-29 października, w ośrodku De Kluis w Sint-Joris-Weert (koło Brukseli), odbyło się czterdzieste Spotkanie Prawosławnej Młodzieży Beneluksu.

Na zaproszenie Jeunesse Orthodoxe de Benelux (Organizacja Młodzieży Prawosławnej Beneluksu) oraz proboszcza Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli - ojca Pawła Cechy, w jubileuszowym spotkaniu, po raz pierwszy wzięła udział grupa z Polski. Do Belgii przyjechała delegacja Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce w składzie: Paweł Kuklik, Piotr Giegiel, Krzysztof Sienkiewicz, Paweł Matowicki oraz Przewodniczący BMP w Polsce - Maciej Owsiejczuk.

W spotkaniu wzięło udział blisko sto osób z różnych stron świata, a w szczególności młodzież z trzech państw Beneluksu (Belgii, Holandii i Luksemburga).

Podczas całego weekendu był obecny Jego Eminencja Atenagoras, Metropolita Belgii i Egzarcha Holandii i Luksemburga.

Oprócz czasu poświęconego na integrację podczas wspólnych ognisk, śpiewów i spacerów, był też czas na modlitwę oraz pogłębianie naszej wiary. Głównym prelegentem spotkania był ojciec Mikołaj (Sacharow) z Monasteru św. Jana Chrzciciela w Maldon (Wielka Brytania). Tematem, który zagłębiali uczestnicy weekendu było zagadnienie relacji w nauczaniu św. Sylwana z Athosu. Ojciec Mikołaj odpowiadał na liczne pytania zgromadzonej młodzieży, które dotyczyły małżeństwa i bycia w związku. Uczestnicy mogli też wziąć udział w ciekawych, tematycznych warsztatach.

Spotkanie zakończyła, celebrowana przez o. Mikołaja Liturgia, podczas której śpiewali uczestnicy spotkania. Jak zwykle nabożeństwo odbyło się w wielu językach co podkreślało uniwersalny charakter prawosławia. Podczas Liturgii można było usłyszeć zatem francuski, niderlandzki, angielski, rumuński, grecki oraz słowiański.

Wydarzenie to było idealną okazją do poszerzenia znajomości z młodzieżą z polskiej parafii w Brukseli, którzy od kilku lat uczestniczą w tym spotkaniu oraz z młodzieżą prawosławną Beneluksu.

Szczególne podziękowania należą się dla ojca Pawła Cechy - proboszcza Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli za gościnność, ciepłe przyjęcie oraz dofinansowanie naszej delegacji.

Serdecznie dziękujemy również firmie East Rent z Białegostoku (wypożyczalnia aut, www.eastrent.pl) za pomoc oraz wsparcie wyjazdu delegacji Bractwa.

Fot. Autor