polska: Posiedzenie Sekretariatu Soboru Wszechprawosławnego

Posiedzenie Sekretariatu Soboru Wszechprawosławnego

Jarosław Charkiewicz, 04 kwietnia 2016

W dniach 29-30 marca br. w Prawosławnym Centrum Patriarchatu Konstantynopolitańskiego w Chambésy k. Genewy odbyło się posiedzenie Sekretariatu Świętego i Wielkiego Soboru Wszechprawosławnego Cerkwi Prawosławnej. Wzięli w niej udział reprezentanci wszystkich czternastu autokefalicznych Cerkwi, w tym przedstawiciel naszej Cerkwi – biskup siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Obradom przewodniczył metropolita Szwajcarii Jeremiasz (Patriarchat Konstantynopolitański).

Sekretariat soboru został powołany do życia na mocy decyzji Synaksy Zwierzchników Cerkwi Prawosławnych, która obradowała w dniach 21-28 stycznia br. W skład sekretariatu wchodzi po jednym reprezentancie każdej autokefalicznej Cerkwi prawosławnej. Poza nimi w spotkaniu wzięło udział pięciu innych przedstawicieli Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, asystentów przewodniczącego.

Podczas spotkania podjęto decyzję o otwarciu oficjalnej witryny internetowej Świętego i Wielkiego Soboru Wszechprawosławnego Cerkwi Prawosławnej, na której mają znaleźć się wszystkie przygotowane na sobór dokumenty w przekładach na oficjalne języki, tj. grecki, angielski, francuski i rosyjski. Na witrynie mają również znajdować się zakładki w językach narodowych uczestników soboru.

Zdecydowano również o powołaniu do życia szeregu komisji w ramach sekretariatu. W zakresie ich kompetencji będzie m.in.: przygotowywanie informacji prasowych związanych z obradami soboru, organizowanie posiedzeń plenarnych soboru i komisji soborowych, opracowywanie redakcji językowej dokumentów i tłumaczeń na cztery urzędowe języki soboru, prowadzenie akredytacji dziennikarzy i komunikacja z mediami oraz publikowanie przyjętych dokumentów.

Zadaniem sekretariatu pozostaje przygotowanie szczegółowego projektu planu prac Świętego i Wielkiego Soboru Wszechprawosławnego Cerkwi Prawosławnej.

Foto: www.exapsalmos.gr

za: orthodox.pl