Ruch służbowy w dekanacie olsztyńskim i białostockim

Elżbieta Iwaniuk, 27 października 2017

Arcybiskup białostocki i gdański Jakub dokonał zmian w diecezji białostocko-gdańskiej, w dekanacie olsztyńskim i białostockim.

Ksiądz mitrat Aleksander Szełomow został zwolniony z dniem 15 października 2017 r., na własną prośbę, ze stanowiska proboszcza parafii Opieki Matki Bożej w Olsztynie oraz ze stanowiska dziekana okręgu olsztyńskiego diecezji białostocko–gdańskiej. Ksiądz Aleksander został mianowany z dniem 16 października 2017 r. rezydentem parafii Opieki Matki Bożej w Olsztynie.

Ksiądz Jarosław Jaszczuk został zwolniony z dniem 15 października 2017 r. ze stanowiska proboszcza parafii Zaśnięcia NMP w Górowie Iławeckim oraz proboszcza parafii św.św. ap.ap. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim. Ksiądz Jaszczuk został mianowany proboszczem parafii Opieki Matki Bożej w Olsztynie i p.o. dziekana okręgu olsztyńskiego diecezji białostocko–gdańskiej.

Ksiądz Rafael Szczerbacz został przyjęty w skład kleru diecezji białostocko–gdańskiej i mianowany z dniem 16 października 2017 r. proboszczem parafii Zaśnięcia NMP w Górowie Iławeckim oraz proboszczem parafii św.św. ap.ap. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim.

Ksiądz Sylwestr Klebus został zwolniony z dniem 31 października 2017 r. ze stanowiska wikariusza parafii Opieki Matki Bożej w Olsztynie i mianowany z dniem 1 listopada 2017 r. wikariuszem parafii Św. Ducha w Białymstoku.
 
Na podstawie orthodox.bialystok.pl