polska: Rekolekcje duchowieństwa dekanatu hajnowskiego

Rekolekcje duchowieństwa dekanatu hajnowskiego

ks. Jan Kazimiruk, 04 kwietnia 2016

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu hajnowskiego. W czwartek wieczorem duchowni przystąpili do sakramentu św. spowiedzi. W piątek św. Liturgii przewodniczył Zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście dziekana okręgu hajnowskiego, 32 duchownych i 5 diakonów. W homilii, którą wygłosił ks. Marek Litwiniuk zwrócił on uwagę na ważność postu i jego zbawcze działanie w naszym życiu duchowym i cielesnym.

Po zakończonych nabożeństwach z arcypasterskim pouczeniem do zebranych zwrócił się Jego Eminencja, Metropolita Sawa. Władyka zwrócił uwagę na to jak wielką odpowiedzialność w życiu przed Bogiem bierze na siebie każdy duchowny, przypomniał, że każdy kapłan to drugi ukrzyżowany Chrystus. Wezwał też do duchowej pracy nad sobą, do nie poddawania się mimo wielokrotnych upadków i do zawierzenia bożej miłości. Przypomniał także, że poświęcenie jakie podejmuje duchowny służy zbawieniu drugiego człowieka.

Na zakończenie Metropolita serdecznie pozdrowił wszystkich zebranych w świątyni, a w szczególności ks. mitrata Mikołaja Szebelana, który w tym dniu obchodził 60 rocznicę swoich święceń diakońskich. Jego Eminencja życzył aby radość dzisiejszego dnia trwała jak najdłużej,

Fot. Adrian Kazimiruk

za: facebook.com/Parafia.Nowoberezowo